ArkDes Open Call 2021 - Gemensamma rum och mellanrum

Bild: ArkDes

Arkitekter, formgivare, designers och andra yrkesverksamma inom gestaltningsområdet kan nu söka finansiering för nytänkande och innovativa projekt.

– Vi tror på att arkitektur, form och design kan visa vägen framåt för en hållbar samhällsutveckling. I den här utlysningen låter vi aktörerna i branschen själva formulera utmaningarna och hitta lösningarna för framtiden, säger Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank.

 

bild
Linda Kummel, chef för ArkDes Think Tank

Temat för ArkDes Open Call 2021 är Gemensamma rum och mellanrum. ArkDes söker projekt som på ett innovativt sätt utmanar och skapar nya idéer kring de offentliga ytorna, både utomhus, inomhus och i relationen däremellan. Det kan handla om allt ifrån väl gestaltade designobjekt som gör stor skillnad på en plats till de större processerna och ingreppen i samhällsutvecklingen.

Utlysningen riktar sig till alla professioner som är inblandade i utformningen av den fysiska miljön. Minst två aktörer, med olika yrkesbakgrund, ska vara inblandade i varje projekt.

 – Samverkan är nyckeln till en bättre samhällsutveckling. När flera olika professioner och kompetenser kraftsamlar gemensamt kan vi nå flera steg längre, säger Linda Kummel.

ArkDes Think Tank är en del av ArkDes. Det är en kreativ nod för forskning, samverkan och strategiskt analysarbete inom arkitektur och design.