Samisk kultur drivkraften bakom Kunskapshuset i Gällivare

Kunskapshusets entré. Foto Maria Lindgren

Text: Anette Wennberg

I oktober 2020 invigdes den lysande röda skolan Kunskapshuset som samlar Gällivare kommuns vuxenutbildning och samtliga gymnasieprogram i en och samma byggnad. Skolan där gruvan i Malmberget, dagbrottet i Aitik, den norrländska floran och samisk mönsterkultur har varit betydande inspirationskällor till dess gestaltning och form. Projektet är ett samarbete mellan Liljewall Ariktekter och MAF Arkitektkontor.

 

bild
Entréhallen med den öppna spisen och trappan skapar spännande mötesplatser och ger möjlighet till utställningar, uppträdande, studier och presentationer. Foto: Anders Bobert

 

Genom den mässingsklädda entrén slussas elever, personal och besökare in i skolan. Här öppnar sig en stor entréhall, enorm takhöjd, öppen spis och en karaktäristisk platsspecifik trappa. ”Dagbrottet”, som trappan kallas, bryter sig upp våning för våning för att avslutas med en konferenslokal med utsikt över lågfjället Dundret.

 

bild
Skolans rymliga matsal har en fiskbensmönstrad takstruktur som fungerar som ett konstnärligt smycke. Mönstret är tänkt att beskriva platsen och kulturen, och samtidigt ge byggnaden en personlighet. Foto: Anders Bobert

 

– Den samiska kulturen har varit min drivkraft i projektet. Den tilltalar mig mycket som människa och det beror ju på att den är så starkt sammanlänkad med den storslagna naturen.

Under projektets gång kontaktade vi därför tre samiska konstnärer, målaren Anders Sunna, glaskonstnären Monica Edmondsson och textilkonstnären Britta Marakatt-Labba. De fick i uppdrag att skapa unika konstverk för att knyta an byggnaden till ursprungskulturen, säger Lars Olausson, gestaltningsansvarig arkitekt på Liljewall.

 

bild
Med gruvan och naturens konturer som inspiration har den sex våningar höga skolan utformats till en markör som berättar en historia om kulturen och platsen. Foto: Anders Bobert

 

Ett av verken är en ljusbrunn i entréhallen som kallas Ája vilket betyder kallkälla, det andra en stor betonggjutning föreställande en samisk stjärnhimmel som ska ingraveras i en över 21 meter lång del av fasaden. Konstruktionen och tillverkningen har varit komplex och håller just nu på att gjutas in och monteras steg för steg på fasaden.

Röd träprofil

Den sex våningar höga, asymmetriska byggnaden har en distinkt träprofil med iögonfallande exteriöra och interiöra träinslag som utmärker den. Det är en flexibel och vacker utbildningsmiljö rustad för framtidens behov av förändring och utveckling.

–Fasaden är uppbyggd av limträ och glas genom vertikala träpelare. Pelarna, alla med olika form och snitt, har placerats parvis vilket skapar variation och omväxling när förbipasserande går längs med byggnaden. Skolan upplevs i vissa vinklar sluten och i andra helt uppglasad, säger Lars Olausson.

 

bild
Konferensrummet med utsikt över lågfjället Dundret. Foto: Anna Kristinsdóttir

 

Rött är den markanta och återkommande kulören som ger byggnaden och interiörerna en stark identitet. Färgen återkommer i de fiskbensmönstrade undertaken, pelare och i inredningen. En stor del av den fasta inredningen, och delar av den lösa inredningen, har formgivits  och tillverkats specifikt genom Liljewall för att överensstämma med Kunskapshusets övergripande karaktär. Ett tydligt exempel är den sittbänk som inspirerats av det samiska mönster som legat till grund för skolans gestaltning.

 

bild
Den stora trappan i Kunskapshuset kallas för Dagbrottet och anspelar till den lokala gruvnäringen. Foto: Maria Lindgren

 

Unik Samhällsomvandling

Kunskapshuset är en del den unika samhällsomvandling Gällivare står inför. Två centrum ska bli ett när grannorten Malmberget, till stora delar, flyttas på grund av gruvans utveckling. Genom medborgardialoger och kontakt med lokalt näringsliv och andra intressenter har kommunen fastslagit en vision om att bygga en ”arktisk småstad i världsklass”. Den visionen har Liljewall varit en del av genom planerandet och genomförandet av Kunskapshuset. Skolan blir ett viktigt tillskott till staden och dessutom en markör som berättar en historia om platsen och det samiska kulturarvet.

 

bild
Fasaden i trä och glas är uppbyggd genom stora vertikala träpelare i stark röd kulört. Parvis placerade med inspiration från lokala mönster, skapar pelarna varierande gestalter och rytm utmed fasaden. Foto: Anders Bobert

 

bild
Kunskapshuset med vy mot Dundret. Foto: Anders Bobert