Mälardalens Högskola nominerat till Guldstolen

Mälardalens Högskola, campus Eskilstuna. Studieplatser för studenter i visuell kontakt med kontorsvåningsplanen. Foto: Peder Lindbom

Mälardalens Högskolas nya campus i Eskilstuna stod klart sommaren 2020. AIX Arkitekter har arbetat med projektet i många år och gläds nu åt att ha blivit nominerade till Guldstolen. Utmärkelsen delas ut årligen av Sveriges Arkitekter till en utvald inredning med högt konstnärligt och innovativt värde.

Bra gestaltade läromiljöer har en stor betydelse för hur väl den pedagogiska ambitionen lyckas. Detta är något som Mälardalens högskola insett, vilket givit AIX bästa möjliga förutsättningar att ta ett helhetsgrepp och skapa en invändig gestaltning med en stark identitet baserad på värme, variation och en inkännande skala.

 

bild
Bibliotekstrappa upp till bokhallen – tidigare bassängbotten. Foto: Åke E:son Lindman

 

”Vi är stolta över den djärvhet som projektet visar genom att våga sticka ut, såväl i fråga om gestaltning som i valet av undervisningsformer och genomförandet av ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en akademisk miljö”, säger Annika Askerblom, ansvarig arkitekt för projektet.

I nära dialog med högskolan har inredningsarkitekterna formgett platser och rum som breddar formen för lärande genom att omfatta både traditionell undervisning och nytänkande pedagogik, där studenten har en mer aktiv roll. Idag är även det informella lärandet, där studierna sker utanför de lärarledda lektionerna, i fokus.

 

bild
Studenternas informella studiemiljö – personalytor uppåt i atriet. Foto: Åke E:son Lindman

 

Annika berättar vidare ”Den karaktärsfulla färgsättningen är ett av projektets signum. Ett ekosystem av kulörer med täta möten mellan många färgtoner. När kulörer hamnar nära kroppen, i de textilier vi sitter på och mattor vi står på, förändrar de den fysiska upplevelsen. Kulörerna ger en trygghet, en närvaro.”

AIX mål har varit att skapa en inre gestaltning som samlar människor. Platser där studenter, pedagoger, forskare och administrativ personal kan mötas från olika utgångspunkter och utbildningsprogram i en vänlig, inspirerande inramning.

 

bild
Läsplatser i biblioteket. Foto: Peder Lindbom