Viktig dom i Kina skyddar upphovsrätten

Bild: SICIS

SICIS, känt för att producera mosaiker och designprodukter, har vunnit en viktig civilrättslig process mot de kinesiska företagen Rose Mosaic och dess distributör i Peking, Pebble, för överträdelse av upphovsrätten, i Guangdong Court of Appeal,  Kina. 

Rättegången inleddes 2018 i Pekings tingsrätt, efter ett långt och tålmodigt utredningsarbete som varade i mer än ett år påvisades mer än hundra fall av brott mot upphovsrättslagen. 

Förutom erkännandet av SICIS' upphovsrätt och ersättningen som kommer att kompensera de förluster och skador som orsakats av överträdelserna, beordrade domstolen också Rose Mosaic and Pebble att offentliggöra ursäkter för att minska effekterna av den illojal konkurrensen.  

Domen kan betraktas som en stor seger för SICIS och alla de företag som utnyttjar skyddet av immateriella rättigheter i världen och Kina.

 

bild
Bild: SICIS