Fossilfria förskolan Hoppet är byggd med återbrukade akustiksystem

Förskolan Hoppet i Göteborg. Foto: Ecophon

Nybyggda förskolan Hoppet i Göteborg är Sveriges första fossilfria bygg- och innovationsprojekt. Genom innovativa lösningar och hållbara materialval blev klimatpåverkan 70 procent lägre än i jämförbara byggnationer. RA Bygg tillsammans med Backa Byggmontage AB använde Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity och återbrukade ljudabsorbenter i projektet.

Sveriges första fossilfria byggprojekt Förskolan Hoppet har färdigställts i Göteborg. Byggnationen genomfördes av totalentreprenören Derome i samarbete med RA Bygg på beställning av Göteborgs stad. Som en del i projektet användes återbrukade ljudabsorbenter av glasull samt Ecophons återvinningstjänst SoundCircularity.

bild
Foto: Ecophon

– Byggbranschen har börjat arbeta smartare och tänka mer cirkulärt. Det är Förskolan Hoppet bevis på. Det har varit ett spännande projekt som möjliggjorts av partnerskap och genomtänkta materialval. Förskolan sätter nya standarder för hur byggnationers klimatpåverkan kan minska, säger Martin Andersson, platschef RA Bygg.

EU uppskattar att effektivare materialanvändning kan minska byggsektorns utsläpp av växthusgaser med upp till 80 procent. Byggnationen av förskolan Hoppet har haft cirka 70 procent lägre klimatpåverkan jämfört med liknande projekt. Resurseffektivitet har varit ledord för byggprocessen från dag ett. Som materialleverantör är Ecophons bidrag tjänsten för återvinning av glasull samt ljudabsorbenter med lång förväntad livslängd som möjliggör återbruk.

Ecophons ljudabsorbenter är tillverkade av glasull, ett lätt material som gör dem enkla att installera och demontera för återbruk i nya byggprojekt. Takabsorbenterna är 100 procent återvinningsbara och återvinningstjänsten SoundCircularity har minskat koldioxidutsläppen med 217 kg när överblivet spill har samlats in för återvinning till nytt byggmaterial.

– Mer återbruk och återvinning är avgörande för omställningen till ett mer resurseffektivt samhälle. Vi är glada att så många av våra ljudabsorbenter har kunnat återbrukas i förskolan Hoppet. Nu kommer barn och personal på förskolan få rätt akustisk miljö som främjar inlärning och hälsa, säger Erika Edlund, teamleader på Ecophons tekniska support.

Projektet är gestaltat av LINK arkitektur och har redan tilldelats pris i WAN Awards 2020 ­­­­– Future Projects: Education och Rethinking the Future Awards 2021 – Sustainable Project of the Year.