Pelle Bergström återerövrar leken i Blockografier

Blockografier. Foto: Galleri glas

Det började med alla som han lånade byggklossar av från sin dotters dagis.

Efter trettio år som framgångsrik fotograf saknade Pelle Bergström spontaniteten. Med klossarna från daghemmets lekrum anträdde han en kreativ upptäckresa — det han kallar sina Blockografier*, visuella experiment i gränslandet mellan fotografi och måleri.

bild
Foto: Galleri glas

”Det är symptomatiskt att jag stal leksaker”, säger Pelle. ”Jag sökte mig tillbaka till en lekfullhet som hade gått förlorad med allvaret i alla uppdrag där kommersiella spelregler styr den kreativa processen.”

Pelle Bergström, bördig från Malmö, utbildade sig på Grafiska Institutet och vid Konstfack i Stockholm, utexaminerad 1983. Han inledde sin karriär som dokumentärfotograf i tidens anda. 1994 utgav han den uppmärksammade boken ”Järn”, en postmodern skildring av järnverksarbetare i deras arbetsmiljö.

bild

Med tiden tog Pelles estetiska öga överhanden. Han övergick till vad som nu är en fyrtioårig karriär som en av landets mest erfarna och hyllade stillebenfotografer, med uppdrag främst inom gastronomi, mode och design, bland annat för ledande globala lyxvarumärken som Absolut Vodka, Hermès, Louis Vuitton, Rolex och Ferarri.

I sina visuella utforskningar ersatte Pelle Bergström snart leksaksklossarna med tunna utsågade träskivor som han målade och arrangerade i ett lustfyllt experimenterande med färg och form. I mer än ett årtionde har han fortsatt att utveckla dessa minutiöst uppbyggda kompositioner som han nu visar för första gången på Galleri Glas.

bild
Foto: Galleri glas

Pelle Bergström har medvetet låtit spår av handens arbete i måleriet vara kvar, liksom subtila skuggspel i bilderna. Han kompositioner balanserar på gränserna inte bara mellan måleri och fotografi utan också mellan det två- och tredimensionella.

”Jag började fotografera det här projektet utan direkta, medvetna förebilder men det är klart att man kan se släktskap med äldre konströrelser. Vissa har liknat det med geometrisk abstraktion och neoplasticism, andra menar att det är konstruktivism. För mig har det intressanta hela tiden varit mötet mellan måleri och fotografi.”

bild

*Namnet Blockografier är en hommage till konstnären och fotopionjären Man Ray och dennes rayografier — fotografiska bilder skapade utan kamera, med ljusexponerat fotopapper.