Nola presenterar Parklet under Southern Sweden Design Days

Exempelplacering och möblering av plattformen Parklet av Nola. Foto: Nola

Under Southern Sweden Design Days 19–21 maj i Malmö kommer Nola visa vårens produktnyheter i sällskap av den efterlängtade plattformen Parklet i Lokstallarna – Parklet, en temporär scen för urbana möbler och spontana möten.

Det finns allt för många mellanrum i våra städer, platser som saknar både identitet och karaktär, som ibland kan kännas otrygga och välkomnande. Inte minst saknas det grönska i många urbana miljöer. Under Southern Sweden Design Days lanserar Nola en produkt som svarar på samtidens skriande behov av temporära och flexibla platser för möten, vila, kulturliv och framför allt ett tillskott av grönska. Med Parklet kliver Nola in i ett helt nytt segment såväl som in i stadsplaneringens kärna.

”Parklet är vårt sätt att rulla ut en metaforisk grön matta i stadens alla rum. Vår parkletplattform erbjuder oändliga möjligheter till att möblera allt ifrån p-platser till kajpromenader och sommargågator. Innehållet går att välja fritt ur Nolas breda sortiment av möbler, planteringskärl och andra produkter”, säger Agneta Stake, produktutvecklingschef och grundare på Nola.

Plattform + Innehåll = Mötesplatser
Under rubriken Mötesplatser bjuder Nola in till utställning i Lokstallarna, samt till möten och samtal om att uppleva, bo och leva i staden. Parklet är svaret på̊ ett av det cirkulära samhällets nya behov, möblerade utemiljöer som kan byta skepnad, plats och kontext.

”Vi tror inte på att slumpmässigt placera möbler eller produkter i vårt gemensamma vardagsrum, utan snarare att göra det med mening och omtanke. Med Parklet ger vi våra produkter en scen, en minipark, med omtanke mot sin omgivning. Det är vårt bidrag till mer levande, hälsosamma och välkomnande städer”, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

Parklet
Parklet, designad av Nola, är en temporär och flexibel plattform för att möblera det urbana vardagsrummet och skapa så kallade pocket parks. Plattformen kan fyllas med en stor variation möbler och produkter. Exempelvis kan små grönytor skapas på parkeringsplatser, ett utegym kan ta plats bredvid en uteservering, eller varför inte små oaser längs en kajpromenad eller mellanrummet mellan byggnader. Plattformen placeras direkt på underlaget utan krav på markanläggning vilket spar både tid och pengar, såväl som miljön. Delarna kan dessutom enkelt renoveras, målas om eller få sig ett designlyft vid behov utan att nämnvärt äventyra varken plånbok eller materialresurser.

Fler produktnyheter visas för första gången
Utöver Parklet kommer Nola att visa två nya möbelserier av Thomas Bernstrand, The Tube och Perpendicular, samt en ny soffa Serpentin av Marc Hoogendijk.