Rekordpriser på möbler – kan bli ännu dyrare

Tomas Oneborg/SvD/TT: Möbelpriserna har ökat med över 13 procent på ett år, men kan gå upp ännu mer. Arkivbild.

Redan i slutet av förra året gick möbeljätten Ikea ut med en prisökning. Företaget uppgav att logistikproblem relaterade till pandemin låg bakom.

Sedan dess har möbelpriserna generellt fortsatt uppåt. Enligt den senaste mätningen från SCB var prisökningen på möbler 13,4 procent i mars jämfört med samma månad året innan.

Möbelpriserna sticker onekligen ut, säger Jörgen Kennemar, råvaruanalytiker på Swedbank.

Priset på möbler har ökat mer än på till exempel bröd, frukt och oljor. Bara kaffe, logi, energi och drivmedel har ökat mer, enligt SCB:s statistik.

"Uppdämt behov"

Möbelbranschen drabbas, liksom de flesta som producerar något, av stigande priser på energi och drivmedel. Men också av höga priser på en rad andra råvaror som trä, plast, gummi och textilier.

Historiskt har dock prisökningarna på just möbler varit mer modesta, enligt Jörgen Kennemar.

Därför kanske det har funnits ett uppdämt behov av att kompensera sig för prisökningar, det kan vara en förklaring till att möbler sticker ut, säger han.

Han tror att risken är stor för fortsatta prisökningar.

Så länge vi har de här höga kostnaderna, som verkar hålla i sig, så finns det en klar uppåtrisk för det. Problematiken vi hade under pandemin kommer att fortsätta, eller till och med förvärras, säger han.

Något som också kan påverka möbelpriserna framåt är att Rysslands så kallade FSC-certifiering har dragits in. Den visar att träet kommer från en skog som brukas på ett miljöanpassat och socialt ansvarstagande sätt.

Går via Kina

De flesta större möbelkedjorna och byggvaruhusen har åtagit sig att köpa in produkter med FSC-märkt trä.

Ryssland är en extremt stor producent av trävaror och exporterar cirka 30 miljoner kubikmeter trä. Kina importerar cirka 15-20 miljoner av dessa och man kan tänka att den kvantiteten ökar nu, säger Johan Freij, råvaruanalytiker på Danske Bank.

Kina i sin tur gör inredning och möbler av en del av träet, som sedan exporteras till bland annat Europa och USA.

Där ser vi kraften i marknaden, genom att Ryssland tappar sin certifiering så smittar det virket även om man exporterar över Kina. Det som Kina tidigare exporterat, vilket har varit ganska så stora andelar av de förädlade produkterna, kommer man nu ha problem med. Det går inte att runda det, utan marknaden bestämmer, säger Johan Freij.

Enligt Lena Dahl, verksamhetschef för FSC i Sverige, pågår det just nu en kartläggning bland företagen för att hitta certifierat trä från annat håll.

Men den tråkiga sanningen är att det inte är så lätt eftersom det redan i dag är en hög efterfrågan på certifierade produkter. Det kommer inte att finnas någon snabb lösning utan det kommer att bli en brist. Konkurrensen om den råvaran som finns kvar kommer öka, säger hon.