Hantverkarna Stockholm presenterar boken som hyllar hantverket

I samband med att Stockholms Hantverksförening firar 175 år släpps boken Handkraft, skriven av kulturjournalisten Bo Madestrand med fotografier av Klara G och grafisk form av Pompe Hedengren. Handkraft ges ut av Arvinius+Orfeus Publishing. Boken är en hyllning till hantverkets historiska betydelse och alla de hantverkare som fortsätter hålla urgamla traditioner vid liv.

Hantverkets betydelse för vårt moderna samhälle går inte att överskatta. Det är inte bara en väsentlig del av svensk historia – hantverket var i hög grad också avgörande för urbaniseringen och städernas framväxt. Något som snabbt blir tydligt när vi tittar på stadskartor – inte minst Stockholms – som är fulla av gatunamn som anspelar på olika hantverksyrken.

I Handkraft presenteras hantverkare i vitt skilda hantverksyrken – från tatuerare och dockmakare till gitarrbyggare och tapetmakare och många fler. I både text och bild berättar boken historierna bakom de olika hantverksyrkena, samtidigt som den bjuder på unika inblickar i hantverkarnas dagliga arbete. Den är en sinnlig och inspirerande hyllning till handens kraft.

Läsaren får möta såväl hantverkare med fyrtio år i yrket som unga nykomlingar med full koll på dagens digitala medier. Alla är de hantverkare som på olika sätt för traditionen vidare, samtidigt som de är fast förankrade i sin samtid, och använder dagens sociala nätverk i en nära dialog med kolleger och kunder över hela världen.

bild
Foto: Klara G

– Det har varit oerhört lärorikt att skriva boken Handkraft. Jag har fått träffa fantastiska hantverkare i olika generationer, från tatuerare till tapetserare. Tillsammans håller de urgamla traditioner vid liv, samtidigt som de kommunicerar sina kunskaper via digitala medier till kolleger och kunder världen runt, berättar författaren Bo Madestrand.

Syftet med boken är att både lyfta det historiska perspektivet och att skildra några av de livskraftiga hantverksyrken som just i denna stund är med och bygger vår tids Stockholm. Målet är också att boken ska inspirera till fortsatt hantverk, oavsett om läsaren redan är hantverkare, vill utbilda sig eller bara vill konsumera de produkter som skickliga hantverkare producerar med sina händer.

Boken visar också hur hantverket spelar en central roll i framtidens hållbara och cirkulära samhälle – i stark kontrast till det industriella och massproducerade. Hantverkare som skapar och lagar, underhåller och renoverar, återvinner och återbrukar driver på den hållbara utvecklingen – varje dag. Att det hållbara hantverket just nu upplever en renässans framgår också av rapporten Hållbart Hantverk 2020, en undersökning som Sifo gjort på uppdrag av Hantverkarna Stockholm. Undersökningen visar tydligt att stockholmarna har en stark vilja att konsumera mer hållbart och nyttja fler hantverkstjänster.

– Vi är otroligt stolta och glada över vår historia och över vad våra medlemmar har gjort för stadens utveckling. Med sin hantverksskicklighet har de bokstavligt talat byggt Stockholm till den vackra stad det är, säger Stefan Fritzdorf, ordförande för Hantverkarna Stockholm.

bild
Foto: Klara G

Handkraft visar också hur hantverket i dag, i en tid när digitala verktyg i allt högre grad definierar vår vardag, paradoxalt nog har fått en renässans och premieras framför det massproducerade. Allt fler människor sätter värde på det handgjorda och lokalproducerade, ur både ett socialt perspektiv och ett hållbarhetsperspektiv, och förstår hur hantverk är en länk bakåt till våra mänskliga rötter. Hantverkare behövs för att göra världen bättre. Hantverkare behövs för att göra Sverige bättre. Hantverkare behövs för att göra Stockholm bättre.