Svenska Spels kontor i Visby utvecklas av Studio Stockholm

Foto: Studio Stockholm

Studio Stockholm Arkitektur och Svenska Spel förlänger samarbetet när Studio Stockholm får uppdraget att som arkitekt utveckla bolagets huvudkontor i Visby. Fokus för arbetet är att skapa såväl strategier och miljöer som stöttar ett nytt och progressivt arbetssätt till följd av coronapandemin – allt paketerat i en helt ny tolkning av varumärket.

Studio Stockholm och Svenska Spel inledde ett samarbete redan år 2014, detta i samband med att Studio Stockholm ansvarade för Svenska Spels lokaler i Stockholm. Nu förlänger man partnerskapet när Studio Stockholm får uppdraget att utveckla huvudkontoret i Visby.

Svenska Spel äger själva fastigheten i Visby, och har suttit i lokalerna sedan år 1975. Koncernen har utvecklats från hantering av fysiska penninglotter till ett spelbolag i världsklass med tech i fokus. De har sedan tidigare arbetat delvis remote och pandemin gav en extra skjuts i beslutet om ett fullt flexibelt kontor som ger möjlighet till möten i en inspirerande miljö. Ytan krymps med drygt en tredjedel, samtidigt som befintliga miljöer anpassas till de nya förutsättningarna.

bild
Foto: Studio Stockholm

– Det här är ett riktigt spännande uppdrag i flera avseenden. Att som statligt bolag ta den här typen av progressiva beslut innebär inte bara att man flyttar fram positionerna i relation till det offentliga, utan faktiskt arbetsmarknaden som helhet. Det är också roligt – och viktigt – att den här typen av satsning görs i Visby, och visar att det går att vara en attraktiv arbetsgivare utanför storstadsområdena, säger Marco Checchi, uppdragsansvarig arkitekt och medgrundare Studio Stockholm.

I Studio Stockholms uppdrag ingår både projektering och ombyggnadsförslag för fastigheten som helhet, analys, strategi och programmering för det nya arbetssättet, ny fysisk tolkning av varumärket samt interiör gestaltning. Man har verkat för att skapa variation i de miljöer som finns i fastigheten och skapat ytor optimerade för de olika teamen, däribland de många techutvecklarna. Ett stort fokus har legat på att skapa förutsättningar för samarbete och möten – såväl fysiskt som i hybrid form – samtidigt som flexibilitet och mobilitet bibehålls.

– Vi är otroligt glada att få fortsätta den här resan tillsammans med Studio Stockholm. Vårt tidigare samarbete i kombination med deras erfarenheter från stora techbolag med agila arbetssätt gör att dom förstår våra behov idag, och hur vi på samma gång kan skapa framtidssäkrade lösningar, säger Maria Z Furenmo, CHRO på Svenska Spel.

Det nya kontoret omfattar totalt ca 7300 kvadratmeter, och inflytt för de drygt 400 medarbetarna är beräknat till årsskiftet.