Utställningen Active Cargo med Jenny Nordberg visas på Vandalorum i höst

Brick ljusstake, foto: Bodil Johansson / Swedish Ninja

Transporter är ett ämne som designbranschen ofta undviker att diskutera. När samtalet berör klimatet läggs fokus istället på hållbara material och tillverkningsmetoder. Transporterna är dock helt nödvändiga i den världsomspännande produktionsapparaten och genomförs huvudsakligen med fossila bränslen, vilket har omfattande negativ miljöpåverkan.

bild
Powder vase, foto: Peter Gunzel / Hem

I denna utställning, som Nordberg skapat specifikt för Vandalorum, utforskar hon de globala transporter av både material och varor som bär vår konsumtion. Med humor, skärpa och nytänkande ger sig Nordberg i kast med att undersöka om transporten av ett objekt även kan utgöra själva tillverkningen av objektet. Vad skulle produkter få för uttryck om den geografiska förflyttningen helt togs bort men rörelsen som transporten innebär behålls och utgör själva produktionen?

bild
Spegel, foto: Marcus Brunström & Amanda Ricciardi / Korta Ben

Till utställningen bygger Nordberg stora skulpturala maskiner som imiterar olika transportslag. Nordberg kommer regelbundet att vara på plats och inför publiken aktivera tillverkningen. På maskinerna “fraktas” material och när "transporten" är slut har också ett eller flera objekt skapats som omgående blir en del av den framväxande utställningen.

Till utställningen publiceras en katalog med en nyskriven text av danska curatorn Henriette Noermark.

bild
3 to 5 seconds spegel, foto: Bodil Johansson

______________________________________________________________________________________

Jenny Nordberg (f. 1978) har en MFA i industridesign från LTH och är baserad i Skåne. Hon arbetar tvärvetenskapligt med att vidga idén om design och drivs av ett sökande efter alternativ till massproduktion. Hennes arbete karakteriseras av en skarpsinnig kombination av brutalism och minimalism, ofta med slumpen som ett viktigt element. Nordberg fokuserar på hur vi producerar och konsumerar idag, hur det har gjorts historiskt och hur det kan göras annorlunda i framtiden. Hon finns representerad i samlingarna hos bl.a. Nationalmuseum, Malmö Konstmuseum, Hallands Konstmuseum och Vitra Design Museum. Jenny Nordberg är även grundare av den digitala plattformen SPOK, ett nationellt verktyg för lokal produktion som riktar sig till designers, konstnärer och arkitekter. Nordberg har mottagit ett stort antal priser, och utnämndes senast till Årets Designer vid Swedish Design Awards by Rum 2022.

Utställning i Lada 1, 27 augusti — 6 november 2022

Jenny Nordbergs projekt genomförs med stöd av Konstnärsnämnden.

bild
Jenny Nordberg, foto: Petra Bindel