Grundskola med idrottsprofil ramas in av bra ljudmiljö

För att säkra en bra ljudmiljö valde man att rusta Malmö idrottsgrundskola med både bärverk och akustiska undertak från Rockfon. Foto: Chroma Arkitekter

Malmö idrottsgrundskola är en skola för idrottsutövare i årskurserna 7 till 9. Nyligen ritade Chroma Arkitekter deras nya skolbyggnad, med tillhörande sporthall och klätterhall. För att skapa en bra ljudmiljö för både studier och sport valde Chroma Arkitekter att rusta lokalerna med akustiska undertakslösningar från Rockfon.

På Stadionområdet i Malmö hittar du Malmö idrottsgrundskola. Skolan är ett samarbete mellan Malmö stad och några av Malmös ledande idrottsföreningar och riktar sig till de barn och ungdomar som satsar på en av skolans representerade idrotter.

Under vårterminen 2022 flyttade verksamheten in i en ny skolbyggnad, ritad av Chroma Arkitekter. De nya skollokalerna är uppdelade i två byggnader, med glasgångar mellan för att gång-och cykelstråket ska ledas genom området. Det finns även en klätterhall, rörelsestudio och sporthall på skolområdet.

För att säkra en bra ljudmiljö valde Chroma Arkitekter att rusta såväl sporthallar som klassrum med både bärverk och akustiska undertak från Rockfon.

bild
Rockfon har levererat flera akustiska undertak till Malmö idrottsgrundskola. Bland annat ett undertak med gul specialkulör samt specialanpassade undertak till sporthallarna, som ska klara bollspel och vara tåliga utan att kompromissa med akustiken. Foto: Chroma Arkitekter

Inspirerad av platsen

Chroma Arkitekter ville att skolans lokaler skulle utstråla rörelse och energi, samtidigt som de skulle vara välkomnande och knyta an till de omgivande byggnaderna. Därför inspirerades man av Stadionområdets byggnader – med starka former och vit betong. Annika Markstedt, ansvarig arkitekt på Chroma Arkitekter, som har varit handläggande arkitekt i projektet, förklarar:

- Gestaltningen utgår från platsen, det vill säga Stadionområdet och dess ikoniska byggnader. De har en väldigt stark geometri som vi har hämtat inspiration från. Vi valde även att skapa rundade hörn på byggnaderna, som både knyter an till områdets karaktär och även gör att fönsterbanden och solskydden ser ut lite som löparbanor – vilket passar skolans idrottsprofil. Vi ville även öka tryggheten i området.

- Därför har den nya skolan inga slutna sidor, utan samverkar med omgivningen med uppglasade och upplysta kommunikationsutrymmen och en sporthall där man både kan se både in och ut. Mot gång-och cykelvägen som löper genom byggnaderna finns inga slutna omklädningsrum, utan där ligger istället en upplyst korridor som ökar tryggheten när man rör sig där kvällstid. Mot norr är klätterhallen helt uppglasad, fortsätter Annika Markstedt.

bild
Chroma Arkitekter ville att skolans lokaler skulle utstråla rörelse och energi, samtidigt som de skulle vara välkomnande och knyta an till de omgivande byggnaderna. Därför inspirerades man av Stadionområdets byggnader – med starka former och vit betong. Foto: Chroma Arkitekter

Rätt lösning för varje utrymme

För att få in dagsljus så långt in i lokalerna som möjligt valde man till många utrymmen det helvita akustiska undertaket Rockfon Blanka®. Chroma Arkitekter gjorde även andra anpassningar för att välja rätt lösning till varje utrymme. Bland annat installerades Rockfon® System Olympia Plus i sporthallarna, ett undertak med bra kombination av hög slagtålighet och bra akustik för idrottshallar. Bland slagtåliga system är Rockfon® System Olympia Plus helt unikt, eftersom det enkelt går att demontera undertaksskivorna för till exempel underhåll ovan undertaket.

- Vi valde olika undertak beroende på platsen. Generellt har vi valt ett helvitt undertak med matchande matt bärverk till de flesta utrymmena. Vi har även ett grupprum som endast har indirekt dagsljus och där har vi satt in en gul specialkulör för att skapa en annan känsla med mer energi. Det ska kännas som solljus och skapa en annan karaktär med hjälp av undertaket. Till sist valde vi specialanpassade undertak till sporthallarna, som ska klara bollspel och vara tåliga utan att kompromissa med akustiken, säger Annika Markstedt och avslutar:

- Akustik är jätteviktigt, både för eleverna och för lärarna. Därför har vi lagt mycket tid på att få rätt akustik i alla rummen. Vi har även haft en akustiker med oss som har hjälpt oss att skapa rätt rumsakustik. Som komplement till undertaken har vi även ljudabsorberande spaltpanel i vitlaserad furu på väggarna samt akustikanslagstavlor i vackra färger i klassrummen. Vi är nöjda med Rockfon då de kunde leverera undertak med just den ljuddämpning, tålighet och färgskala som behövs här på Malmö idrottsgrundskola.