Så förvandlas städernas grå mellanrum till miniparker och mötesplatser

En temporär plattform för urbana möbler och spontana möten. Så beskriver Nola den senaste nyheten kallad Parklet, en modul för att skapa pocketparker med oändliga möjligheter till variation.

Det finns allt för många mellanrum i våra städer, platser som saknar både identitet och karaktär, som ibland kan kännas otrygga och inte alltid så välkomnande. Inte minst saknas det grönska i många urbana miljöer. Detta vill Nola ändra på med pocketpark-modulen Parklet som visades för första gången under Southern Sweden Design Days i Malmö i maj.

Parklet, som till storlek är anpassad till en parkeringsruta, svarar på samtidens skriande behov av temporära och flexibla platser för möten, vila, kulturliv och framför allt ett tillskott av grönska. Med Parklet kliver Nola in i ett helt nytt segment såväl som in i stadsplaneringens kärna.

”Vi tror inte på att slumpmässigt placera möbler eller produkter i vårt gemensamma vardagsrum, utan snarare att göra det med mening och omtanke. Med Parklet ger vi våra produkter en scen, en minipark, med omtanke mot sin omgivning. Det är vårt bidrag till mer levande, hälsosamma och välkomnande städer”, säger Henrik Edlund, vd på Nola.

Parklet är svaret på̊ ett av det cirkulära samhällets nya behov, möblerade utemiljöer som kan byta skepnad, plats och kontext. Exempelvis kan små grönytor skapas på parkeringsplatser, ett utegym kan ta plats bredvid en uteservering, eller varför inte små oaser längs en kajpromenad eller i mellanrummet mellan byggnader. Plattformen placeras direkt på underlaget utan krav på markanläggning vilket spar både tid och pengar, såväl som miljön. Delarna kan dessutom enkelt renoveras, målas om eller få sig ett designlyft vid behov utan att nämnvärt äventyra varken plånbok eller materialresurser.

”Parklet är vårt sätt att rulla ut en metaforisk grön matta i stadens alla rum. Vår parkletplattform erbjuder oändliga möjligheter och innehållet går att välja fritt ur vårt sortiment av möbler, planteringskärl och andra produkter”, säger Agneta Stake, produktutvecklingschef och grundare på Nola.

 

bild

Besök Nolas hemsida HÄR!

 bild
 
 

bild