Konstglasmästaren Kaisa Tukonen tilldelas Märta Måås-Fjetterström-stipendiet

Foto: Stockholms Hantverksförening

Onsdagen den 2 november ägde Hantverkarna Stockholms stora gesäll- och mästarbrevsutdelning rum i Blå hallen i Stockholms stadshus. Utöver att mer än 250 skickliga hantverkare tilldelades gesäll- och mästarbrev presenterades även mottagaren av Märta Måås-Fjetterström-stipendiet. Stipendiet delades ut till en hantverkare som stått för ett betydande arbete eller insats som främjar hantverket och ger avtryck i tiden i enlighet med Märta Måås-Fjetterströms anda. Mottagare av årets stipendium är konstglasmästaren Kaisa Tukonen.

– Jag är superglad och känner mig ärad att få detta stipendium. Det gör gott för ”hantverksegot”, men sätter även en strålkastare på själva hantverket, säger Kaisa Tukonen.

Kaisa Tukonen har arbetat som konstglasmästare i över 30 år och har idag sin verkstad vid Höglandstorget i Bromma. Hon är en av få i Sverige som behärskar skapande och restaurerande av blyinfattade glas – ett arbete som kräver mycket stor skicklighet och precision av hantverkaren.

Utöver sitt eget arbete ansvarar Kaisa Tukonen några år även för renoveringen av anrika Skoklosters 375 fönster. Arbetet med att gå igenom alla blyinfattade fönster och bygga om dem ett efter ett väntas ta totalt nästan tio år.  

Hon berättar att hon ända sedan hon som litet barn lekte med glaskulor haft en fascination för färgat glas. 

– Mitt intresse för just konstglasmästeriyrket föddes för 30 år sedan i samband med att jag för första gången bekantade mig med blyinfattat glas på Ringströms Glasmästeri på Södermalm, ett flaggskepp och vårt nu äldsta konstglasmästeri. Jag sögs helt enkelt in i denna fascinerande värld av färgat glas och däri simmar jag fortfarande, glad och lycklig. Detta hantverk är ett renodlat nöje där själva arbetstimmarna mer känns som ett glädjefyllt och kontemplativt privilegium, snarare än en uppoffring av livstid. Arbetsmomenten är många, och att kunna utföra ett arbete från första skissen till slutresultatet, är väldigt tillfredsställande som hantverkare.

 Juryns motivering och beslutsunderlag lyder:

”Kaisa arbetar med unika fönster i både traditionell och modern stil. Konstglasmästeri med fokus på blyinfattat glas till villor, lägenheter, fastigheter, slott och kyrkor. Förutom glasets skönhet i blyinfattningar, även funktionellt som skydd för insyn. 

Stipendiet ska användas till ett akademiskt projekt om blyinfattade fönster i framför allt Stockholm, men även en blick på de få företag som fanns i Sverige under epoken 1840– 1940. Även någon form av skrift om inventarier inklusive bilder av en del av de fantastiska blyfönster som finns i Stockholm. Ett Stockholms-kulturarv men som nu, efter 130–150 år ofta befinner sig i bedrövligt skick, tyvärr ofta negligerade av fastighetsförvaltare/ägare och fönsterrenoveringsbolag och bör ses över. Kaisa kommer även att presentera en åtgärdsplan för restaurering. 

Det ska även innehålla en dokumentation om blyglasmästeriets historia, från 800-talet och framåt. Glasmålarmästarna är en stor del av blyglasyrkets historia. Samtidigt ta fram en förteckning av de företag som finns idag inom yrket. Kaisa ska också i nästa steg undersöka möjligheten av att arbeta fram ett underlag för konstglasmästeriet, för framtida ansökningar om Gesällbrev/Mästarbrev vilket inte finns idag. Kaisa vill göra ett försök då det vore adekvat att en Konstglasmästare i framtiden kan inneha ett Mästarbrev. 

Slutligen vill Kaisa undersöka möjligheten att introducera denna del av vår hantverkshistoria, blyglasmästeriets, som en kommande del i vårt immateriella kulturarv genom dialog främst med Riksantikvarieämbetet och UNESCO.”