Tre hantverkarmästare tilldelas Kungl. Patriotiska Sällskapets hantverksmedalj

Foto: Magnus Nilsson

Onsdagen den 2 november ägde Hantverkarna Stockholms årliga gesäll- och mästarbrevsutdelning rum i
Blå hallen i Stockholms stadshus. Utöver att fler än 250 skickliga hantverkare – inom 38 olika hantverksyrken – tog emot gesäll- och mästarbrev, delades också Kungliga Patriotiska Sällskapets Hantverksmedalj ut till tre framstående mästare: muraren Tomas Lööw, korgmakaren Erica Larsson
och skomakaren Carina Eneroth.

Hantverkarna Stockholm har arrangerat utdelningen av gesäll- och mästarbrev i Blå hallen sedan 1951 – och i drygt 100 år innan dess, men då under enklare former. Utdelningen äger alltid rum den första onsdagen i november.

Under kvällen, som leds av Li Pamp, presenteras även Årets Gesäll och årets mottagare av både Fabrikör J.L. Eklunds Stora Hantverksstipendium, Märta Måås-Fjetterström-stipendiet och Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljer för utmärkt yrkesskicklighet. I år har Stockholms Hantverksförenings Medalj- & Stipendiekommitté utsett tre hantverkare som tar emot sin medalj i samband med ceremonin i Blå hallen.

Murarmästaren Tomas Lööw driver ett av Sveriges ledande och äldsta företag som renoverar murade och putsade fasader. Han har arbetat med otaliga historiska byggnader, däribland Stockholms Slott, Maria Magdalena kyrka, Operan, Bondeska Gravkoret, Gustav Vasakyrkans columbarium och Tessinska Palatset. Han är även engagerad i Murarmästarämbetet och granskare av arbeten inför beviljande av gesäll- och mästarbrev.

Även korgmakarmästaren Erica Larsson driver ett företag med långa anor. Hon är fjärde generationen som driver Larsson korgmakare i Gamla stan i Stockholm, en verksamhet som startade redan 1903. Förutom tillverkning av egna möbler har korgmakeriet genom åren tillverkat och reparerat korg- och rottingmöbler av designikoner som Josef Frank, Carl Malmsten, Bruno Mathsson, Börge Mogensen och Hans J Wegner. Erica Larsson har unik erfarenhet av att både hantera och varsamt renovera värdefulla möbler och att utföra beställningsuppdrag för både privata och offentliga miljöer.

Skomakarmästaren Carina Eneroth huserar också i Gamla stan och har arbetat med skomakeri i nära fyra decennier. Hon har mästarbrev i både reparations- och beställningsskomakeri, en utbildning som tar minst sex år, och hon fortbildar sig ständigt. Förutom att vara en av ägarna till Skomakeri Framåt, som sedan 1963 är kunglig hovleverantör, sitter hon också i styrelsen för Sveriges skomakarmästarförbund. Hon har tidigare även suttit i Stockholms Hantverksförenings styrelse.

Om Kungl. Patriotiska Sällskapet

Kungl. Patriotiska Sällskapet är sedan över 250 år en samlingspunkt för personer med engagemang i näringsliv, statsförvaltning, vetenskap och kultur. Gustav III skrev under stadgarna 1772. En patriot är och var en människa som verkar för det allmänna bästa och inte bara för egen vinning. Sällskapets syfte är att stödja landets utveckling. Sällskapet förvaltar fonder på en halv miljard kr och delar årligen ut ca 15 Mkr i bidrag till forskning, utbildning och sociala ändamål. Kungl. Patriotiska Sällskapets medaljtradition Med Sällskapets medaljer premieras uppskattade arbetsinsatser och betydande gärningar. Utdelningen av belöningar bygger på traditioner från 1700-talet. År 1802 fick Sällskapet tillstånd av Kungl. Maj:t att dela ut medaljer avsedda att bäras. Idag delar Sällskapet ut egna medaljer och hedersbevis, dessutom kan företag, organisationer eller enskilda personer ansöka om belöningar. kungligapatriotiskasallskapet.se