Rogivande färgskalor och flexibel inredning på Tingvallaskolan i Märsta

På skolan finns bland annat en läktartrappa för gemensamma arrangemang. Foto: Metod Arktekter

I augusti 2022 invigdes Tingvallaskolan i Märsta, en flexibel och yteffektiv F-7 skola som till stora delar har byggts i trä. Inredningen går i en dov färgskala med fondväggar i ljusa pasteller som färgklickar. Skolan präglas av en lugn och rogivande inredningsstil där eleverna och deras alster får spela huvudrollen.

Text: Annika Wihlborg

–Eftersom stora delar av Tingvallaskolan, däribland den fasta inredningen och akustikpanelerna, byggts i trä, var vår grundtanke att fånga upp det temat även i arbetet med inredningen. I arbetet med den lösa inredningen använde vi oss i största möjliga mån av återbrukade möbler, vilket innebar att vi analyserade hur stor del av möblemanget från den befintliga skolan som kunde flyttas till de nya lokalerna, säger Sara Smibacker, arkitekt på Metod Arkitekter, som utformat inredningskonceptet på Tingvallaskolan.

bild

Metod Arkitekter valde att använda sig av en relativ neutral kulörbas för att i största möjliga mån ge utrymme åt elevernas egna alster på väggarna. Ytterligare en viktig ledstjärna var att lokalerna skulle utformas på ett flexibelt sätt för att kunna svara upp till skiftande pedagogiska behov. Det innebar att kulörerna och materialen som använts var relativt lika i samtliga lokaler.

bild

Barnen påverkade inredningen via trivselvandringar

Vi genomförde även trivselvandringar med barnen i deras befintliga skollokaler. Syftet var att fånga upp barnens egna idéer och önskemål kring hur deras nya skola skulle inredas. I skolan fokuserar därför inredningen till stor del på övergången från skola till fritids samt elevernas behov av att hitta en egen vrå att slå sig ner, med soffor och liknande, säger Sara Smibacker.

bild

På skolan finns bland annat en läktartrappa för gemensamma arrangemang. I skolbiblioteket är samtliga hyllor platsbyggda av In3prenör. I övrigt är björk det vanligast förekommande trämaterialet i inredningen. Sara Smibacker är nöjd med det nedtonade och lugna intryck som inredningen ger, både vad gäller den dova färgskalan och materialvalen.