Stolab uppmärksammar Ekfrämjandet och Erik Stenströms Stiftelse

Lilla Åland firar 80 år. Foto: Stolab

Som producent av möbler i massivt trä tar Stolab frågan om tillgång på svensk ek och hur man kan bidra till att skapa livskraftiga skogar i Sverige, på stort allvar. Med anledning av detta startades ett projekt vars mål var att stötta och uppmärksamma det arbete som görs av Ekfrämjandet och Erik Stenströms Stiftelse.

”Det tar 120 till 150 år från det att ett ekollon gror tills ett vuxet virkesträd kan avverkas. Under tiden passerar minst tre generationer hängivna ekskogsskötare. Våra äldsta ekar har sett betydligt fler generationer passera. Det är svindlande att tänka på hur lång tid det är”, säger Martin Johansson VD och ägare till Stolab.

Ekens framtid i våra svenska skogar är synonymt med Stolabs möjlighet att även framöver kunna erbjuda svenskproducerade stolar av svensk ek. Utav denna anledning samt av miljömässiga skäl är viljan att stötta de krafter som verkar för ekens framtid verkligt stor. Med detta som grund formulerade Stolab en idé inför Lilla Ålands 80-jubileum. Färgexperten Sara Garanty gavs ett uppdrag att färgsätta fem stolar i fem unika versioner. Själva utförandet gjordes av konstnär Johan Ferner Ström. Stolarna auktionerades därefter ut via Bukowskis med målet att skänka inbringad försäljningssumma till Ekfrämjandet och Erik Stenströms stiftelse.

bild
Stolabs möbler tillverkas från grunden av massivt trä i fabriken i Smålandsstenar. Foto: Stolab

”För oss som svenska möbelproducenter är frågan rörande svenskt skogsbruk och tillgången på svenskt trä av största betydelse. Viljan att bidra till fortsatt utveckling och stöttning av virkesproduktion och inte minst belysa vikten av detta, var några av de anledningar som fick oss att starta detta projekt. Gåvan är knappast avgörande ur ett ekonomiskt perspektiv, men oändligt viktig ur ett debatt- och samtalsperspektiv”, säger Martin Johansson på Stolab

”I stiftelsens stadgar bland annat vikten av att särskild uppmärksamhet ska tillägnas skötselmetoder som syftar till hög och värdefull virkesproduktion i ekskogsbruk och kunskaper som främjar och stimulerar intresset för mångbruk av ekskog. Att Stolab som svensk producent väljer att skänka pengar till stiftelsen för att stötta detta syfte känns värdefullt”, säger Ekfrämjandets ordförande Thomas Thörnqvist.

Summan uppgick till 23 000 kr, en gåva som överräcks den 25 november i samband med att styrelsen för Ekfrämjandet besöker Stolab i Smålandsstenar. ”Ekfrämjandet gör ett fantastiskt arbete och vi hoppas kunna fortsätta den relation vi startat under hösten med kunskapsutbyte och fortsatt stöttning av deras verksamhet framgent”, avslutar Martin Johansson.

bild
Martin Johansson, ägare till Stolab.