Inredningskoncept som ger hemlik miljö i den svenska äldreomsorgen

Illustration: Sehlhall

Sehlhall lanserar nu ett unikt koncept för design och inredning av nya äldreboenden – välfärdens nya hem. Grundtanken är att miljön ska göras mer hemlik, trivsam och attraktiv för både boende, personal och besökare. Samtidigt ska förändringarna inte kosta mer än ett standardutförande. 

Konceptet har tagits fram i nära samarbete med ledande inrednings- och trädgårdsarkitekter. Först ut i satsningen blir ett nytt äldreboende i Järfälla med byggstart under 2023. 

Bakgrunden till satsningen är bland annat den kunskap som kommit fram i Sehlhalls årliga Novusundersökning. Där framgår det att 30 procent av äldreomsorgens verksamhetschefer inte är nöjda med sin arbetsmiljö som de upplever som alltför institutionell. Även utomhusmiljön lyfts fram i enkäten som viktig för en omsorg som ska hålla hög kvalitet.  

bild
Illustration: Sehlhall 

– Vi vet att personalförsörjning inom vård och omsorg är en av Sveriges största utmaningar och arbetsmiljön är avgörande för att attrahera och behålla medarbetare, säger Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall. Miljön är självklart viktigast för de boende, men också för alla som besöker ett äldreboende. Här vill vi göra en insats som verkligen innebär ett lyft. 

Konceptet har tagits fram i nära samarbete med landets ledande inrednings- och trädgårdsarkitekter.  

– Självklart ska miljön på äldreboenden vara lika ombonad, tidsenlig, snygg och inspirerande som alla andra moderna bostäder, säger Anton Bergkvist, ansvarig för vårdfastigheter på Sehlhall. Vi har under lång tid valt färger, testat, känt och klämt på hundratals material och textiler. Resultatet är ett komplett designkoncept för moderna och hållbara äldreboenden. Så här vill vi själva bo. 

Det nya konceptet omfattar såväl omsorgsmiljö och boendemiljö som miljön utomhus.  

– Vi är oerhört stolta över vårt nya koncept som lyfter livet på ett särskilt boende till en ny nivå, säger Dan T. Sehlberg, VD på Sehlhall. Våra grundläggande förutsättningar har varit att konceptet inte får kosta mer än normal standard och att det uppfyller alla krav som kan ställas på en modern vårdmiljö. Arbetet har tagit tid och det är därför extra kul att vi äntligen kan öppna dörrarna till välfärdens nya hem.