Skivor av vulkansten ska minimera oljud på Tekniska museet i Stockholm

Foto: Rockpanel

Maskinhallen är Tekniska museets största utställningshall. Under 2021 genomfördes en omfattande renovering av den q-märkta lokalen, där både tak och innerväggar byttes ut. Arkitekterna på AIX fick i uppdrag att projektera renoveringen och hitta ett ersättningsmaterial till de hälsovådliga eternitskivorna som tidigare klädde interiören. Valet landade på perforerade skivor från Rockpanel, som både minskar oljud och bibehåller rummets ursprungliga känsla och utseende.

Tekniska museet i Stockholm är Sveriges största tekniska museum. Sedan öppningen 1936 har museet varit en rolig aktivitet för både barn och vuxna som vill upptäcka tekniken i samhället. Maskinhallen är Tekniska museets största utställningshall och ett tydligt exempel på 30-talets funktionalistiska arkitektur.

2021 var Maskinhallen tvungen att genomgå en större renovering där bland annat de interiöra eternitskivorna i tak och på innerväggar har bytts ut mot miljövänliga skivor som förmedlar samma utseende – med förbättrad funktion. Valet landade på skivor från Rockpanel, som består av naturmaterial i form av den vulkaniska bergarten basalt, samt upp till 50 procent återvunnet material. Tack vare att skivorna går att återvinna samt återanvända om och om igen – utan att förlora sin kvalitet – bidrar de dessutom till en cirkulär ekonomi.

bild
Foto: Rockpanel

Kulturmärkta hus ställer högre krav

En q-märkt byggnad är särskilt kulturhistorisk och får inte förvanskas. Det kan till exempel innebära att det finns ett rivningsförbud eller att den befintliga utformningen och detaljer ska bibehållas. Det sistnämnda var fallet för Maskinhallen.

- Vi arbetar mycket med kulturminnesmärkta byggnader, det är något vi är vana vid. Maskinhallen är q-märkt, vilket innebär att vi måste redovisa och motivera de ändringar vi måste göra till Länsstyrelsen. Man kan även få stöd för att man återställer vissa ursprungliga detaljer, som till exempel Maskinhallens lanterniner. Vi var även tvungna att arbeta med material som inte avsevärt minskar kulturvärdet, berättar Odd Fries, arkitekt på AIX, och fortsätter:

- Vi började därför att leta efter ersättningsmaterial till de ohälsosamma eternitskivorna, som inte skulle förändra rummet. Till sist hittade vi Rockpanels skivor, som vi både kunde böja på rätt sätt och perforera för att skapa en ljuddämpande effekt, samtidigt som de liknade de ursprungliga skivorna. Så vi blev väldigt glada när vi hittade den produkten och vi har fått mycket hjälp och stöd av Rockpanel. Det har varit en trygg och smidig process och slutresultatet är mycket bra.

bild
Foto: Rockpanel

Perforerade skivor förbättrar akustiken

Skivorna från Rockpanel har perforerats för att förbättra akustiken och skapa en ljuddämpande effekt. Det förbättrar även ventilationen och gör rummet mer lättanvänt, men utan att det syns alltför mycket för det otränade ögat. Enligt Tekniska museets fastighetschef Dzevad Subasic är akustiken väldigt viktig för en stor volym som Maskinhallen och därför passar skivorna från Rockpanel in bra:

- Med de gamla skivorna hade vi ingen bra akustik. Men det är egentligen jätteviktigt, särskilt för våra besökare. Vi har ofta visningar för klasser och större grupper och då vill man kunna guida på ett bra sätt, vilket inte går om ljudet studsar i det stora rummet. Så vi är jättenöjda med hur det blev nu med skivorna från Rockpanel. Det är ett väldigt fint material, avslutar Dzevad Subasic.

bild
Foto: Rockpanel