Coworking i Magasin X – SVERIGES STÖRSTA KONTORSHUS HELT I TRÄ

Som att vara omgiven av skogen, med trädens grenar som silar solljuset och en öppen plats, en glänta, att mötas på. Så känns det att vara i Arena Magasin X i Uppsala, Vasakronans coworking där Kanozi Arkitekter står för koncept, layout och inredning.

TEXT KANOZI FOTO | ÅKE E:SON LINDMAN

Vasakronans Magasin X är  Sveriges största kontorshus med en stomme helt i trä, ritad av White och tilldelad Uppsala Arkitekturpris 2022. Kanozi Arkitekter står för koncept, layout och inredning för Vasakronans Arena för coworking vilket omfattar ca 2 800 kvm där ca 500 kvm är Vasakronans regionkontor.

Arena Magasin X har plats för 200 medlemmar som får ta del av en flexibel arbetsplats med tillgång till mötesrum, generösa loungeytor och fantastiska miljöer att jobba och mötas i. Därtill finns även en restaurang med stort serviceutbud för att möta besökarnas önskemål och behov under dagen. Med Magasin X, som är certifierat med LEED Platinum, visar Vasakronan att de menar allvar med sitt hållbarhetsarbete, en ambition Kanozi Arkitekter delar och ett samarbete vi är väldigt stolta över. 

bild

bild

Receptionen är besökarens första möte med Arenan. Här är miljön inspirerad av gamla Magasinets traditioner samt intil-liggande äldre byggnation av trä och tegel. Receptionsdisken är byggd av återbrukat fasadtegel, vilket knyter an till Uppsalas långa tradition av tegelbruk. Från projektstart till slutresultat har enkelhet varit ett genomgående, koncept-bärande nyckelord. En enkelhet hämtad från byggnadens hållbara grundidé,  specifikt trästommen. Konstruktionen får tala för sig själv, och vad det förmedlar. 

bild

Inredningen finns där för att förtydliga och  förstärka. Enkla platsbyggda möbler i furu  smälter in som en del av huset. Fönsterbänkar- och bord, integrerade soffbås och bänkar mellan träpelare kompletterar strukturen och bidrar till funktion och bekvämlighet för besökaren.

Recycling och upcycling har varit självklara strategier för Kanozis inredningsarkitekter i arbetet med Arena Magasin X. I princip alla möbler är återbrukade, ibland med ny klädsel eller att ett underrede fått ny bordsskiva och samtidigt en förlängd livslängd. De textila  mattorna är tillverkade av spillmaterial från Ogeborgs produktion, ett sätt att ta vara på och ge nytt liv åt material som annars kasserats.

bild

Känslan, det taktila, är hämtad från skogsgläntans lugn med ljus som silar genom ett specialkon-struerat rastertak, textila mattor på golv och vägg likt mossa på hårda ytor. Ljud och doft förstärker upplevelsen och ger besö-karen ett varmt välkomnande. Musik inspirerad av naturens ljud i högtalarna och en doft 
av furu förstärker känslan och upplevelsen på Arena Magasin X, Vasakronans hittills mest klimatsmarta coworking och kon-tor där människans behov och välmående står i fokus. 

bild