Mälardalsrådet: Arlandas stationsavgift måste skrotas

Stockholm Arlanda Airport. Pressbild Swedavia

Arlandas utveckling är avgörande för Stockholm-Mälarregionens och hela Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Nu måste staten ta ett helhetsgrepp och garantera Arlandas utveckling med en tydlig plan för framtiden. Ett första steg är att inleda en förhandling om Arlandabanan och den stationsavgift som hindrar många hållbara resor till Arlanda. Det skriver de sju regionerna i Mälardalsrådets infrastruktursamarbete i ett gemensamt svar till regeringen, skriver Mälardalsrådet.

Hållbara och smidiga transporter till och från Arlanda måste fungera, det behövs en plan för flygfrakten och staten måste inleda en förhandling om Arlandabanan i syfte att ta bort stationsavgiften. Genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete har sju regioner lämnat ett gemensamt svar till regeringen om Arlandas fortsatta utveckling. Bakom svaret står Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.

"Arlanda har en avgörande betydelse för ett exportberoende land som Sverige. Men kommunikationerna till och från Sveriges största flygplats är bristfälliga. Här måste staten ta sitt ansvar och se till så att det hållbara resandet fungerar mellan Arlanda och regionens städer. Stationsavgiften, som tas ut av tågresenärerna till Arlanda och grundar sig på statens avtal med Arlandabanan, är ett exempel som gör det dyrt och krångligt att resa hållbart till flygplatsen. Staten måste ta sitt ansvar och inleda en förhandling med målet att avveckla avgiften", säger Jens Sjöström (S), investeringsregionråd Region Stockholm och ordförande Mälardalsrådet.

Mälardalsrådets ställningstagande är ett remissvar på betänkandet Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet. Remissvaret i korthet:

  • Staten behöver ta ett ansvar för utvecklingen av det svenska flygplatssystemet ur ett helhetsperspektiv – där Arlanda flygplats har en särställning och därför kräver en tydlig plan för framtiden.
  • Arlandas utveckling är avgörande för hela Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Flygplatsen är särskilt viktig för Stockholm-Mälarregionen, där bättre förbindelser behövs till regionens större städer.
  • Staten måste inleda en förhandling om Arlandabanan med målet att avveckla Stationsavgiften, den avgift som tågresenärer som inte reser med A-train måste betala. Stationsavgiften är en av anledningarna till att fler väljer att ta bilen till Arlanda istället för tåget.
  • Det behövs tydliga förslag på hur godstransporter med flyg ska utvecklas i landet, framför allt vid Arlanda flygplats. I anslutning till flygplatsen behövs bättre kopplingar mellan väg-, spår- och flygtrafiken.
  • Flygtrafiken till respektive från Gotland bör pekas ut som en linje som kan bli aktuell för allmän trafikplikt.

Sju regioner bakom Arlandas utveckling
Genom Mälardalsrådets transportpolitiska samarbete En Bättre Sits har regionerna i Stockholm-Mälarregionen en tydlig plan för infrastrukturutvecklingen i regionen. Samarbetet strävar efter att stärka tillgängligheten till Arlanda – framför allt med järnväg. I samarbetet ingår Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland.