Renovering har förstärkt Malmö Stadsteaters historiska karaktär

Malmö Stadsteater auditorium empty. Foto Åke E:son Lindman

Efter en fem år lång renovering utförd av brittiska Haworth Tompkins architects och White Arkitekter återinvigdes Malmö Stadsteater i februari 2023. Den ursprungliga K-märkta Hippodromen i rött tegel från 1898, har fått en innovativ gestaltning med ett bevarat historiskt skal.

AV ANNIKA WIHLBORG

Malmö Stadsteater bildar ett kvarter med den gamla cirkuslokalen i centrum som är omsluten av ett takvalv i trä och en kupol. En ny inglasad paviljong som delvis täcker den befintliga innergården länkar samman auditoriet med gatan. Samtidigt skapar paviljongen en inbjudande övergång mellan den nya entrén och de renoverade teaterfoajéerna. Gårdspaviljongen fungerar som ett torg för teatern och blir en plats för mingel, workshops och musikuppträdanden och som en del av foajén under föreställningar. Den glasade fasaden utgörs av en vikvägg, som möjliggör att paviljongen kan öppna upp och bilda en förlängning av stadsrummet.

bild
En ny inglasad paviljong som delvis täcker den befintliga innergården länkar samman auditoriet med gatan. Illustration Haworth Tompkins

I samband med renoveringen fick teatern en entré mot gatan genom att man omvandlade en tidigare perukbutik till ett café. Teaterns innergård, som tidigare varit stängd för allmänheten, tillgängliggörs nu för alla genom att förvandlas till en inglasad vinterträdgård. Samtidigt har det tidigare biljettkontoret omvandlats till en ny ateljéstudio som vetter mot gatan. Att Malmö Stadsteater anlitade just Haworth Tompkins är ingen slump, den brittiska arkitektbyrån har under trettio års tid byggt upp ett internationellt rykte inom just teaterdesign.

bild
Den nya innergården. Illustration ➛ Haworth Tompkins

Ny publikformation gör stora scenen mer flexibel

–Den nya gestaltningen signalerar öppenhet och tillgänglighet för alla. Vi har bland annat skapat en ny hästskoformad geometri för publikplatserna och har därmed ökat publikkapaciteten med ytterligare 100 personer via en kombination av flyttbara platser och utdragbar gradäng samt en ny balkongnivå i auditoriet. Salongen vid den stora scenen är mer öppen men trots detta bättre ljudanpassad för talteater med en varmare atmosfär. Hur sittplatserna är placerade kommer att variera från föreställning till föreställning, säger Felix Hansson, ansvarig arkitekt, White Arkitekter.

bild
Foajén öppnar upp mot gatubilden utanför på ett helt annat sätt än tidigare. Foto Åke E:son Lindman

–Vi har valt gedigna material som kan slitas med värdighet. Vi har i största möjliga mån behållit ursprungliga socklar, foder och dörrar för att återskapa känslan som fanns där från början. Vi använde även en del återbruk, exempelvis granit av återbrukat stenmaterial på toaletterna, säger Felix Hansson.

bild
 Malmö Stadsteater bildar ett kvarter med den gamla cirkuslokalen i centrum som är omsluten av ett takvalv i trä och en kupol. Bild Åke E:son Lindman
bild
Auditoriet har fått mer flexibla publikplatser och har därmed ökat publikkapaciteten med ytterligare 100 personer. Foto Åke E:son Lindman

Fakta: Renoveringen av Malmö Stadsteater, som återinvigdes i februari 2023, har gjort teatern mer tillgänglig och erbjuder nu bättre servering och publikservice. Den nya ateljén är en viktig samlingsplats och teatern har även öppnat upp mer mot Kalendegatan i centrala Malmö.