Malin Moreau ny ledamot i TMF:s styrgrupp för möbler

Malin Moreau. Foto: nola

När valberedningen inom Möbelstyrgruppen på TMF tog beslut om ledamöterna för 2023-2024 valdes Malin Moreau in. Malin jobbar som Creative Director & Project Developer på Nola och bidrar med mer än 20 års erfarenhet av utomhusmöbler till gruppen.

Möbelstyrgruppens uppgift är att identifiera, hantera och uppmärksamma frågeställningar som rör hela branschen med syfte att driva både utveckling och kunskap. Gruppen hanterar gemensamma utmaningar och satsningar som flera företag behöver samarbeta kring, exempelvis exportsatsningar som utställningar eller mässor. Men det kan också vara komplexa frågor inom immaterialrätt eller offentlig upphandling.

I styrgruppen som möts fyra gånger om året finns även representanter från bland annat Blå Station, Gemla, Fogia, Stolab och Flokk.