Nyskapande arbetsmiljö attraherade medarbetare tillbaka till kontoret

Utforma kontoret för att stödja er affär och skapa en miljö som främjar både fokuserat arbete och samarbete är ett av tipsen från Niklas Larsén, vd på MER Arkitekter. Foto: Ariem

I en tid av ökande distansarbete har fondförvaltaren och fastighetsägaren Areim, valt att utmana status quo med sitt nya kontor. Genom ett samarbete med MER Arkitekter har en nyskapande arbetsmiljö tagit form, där modern arkitektur möter en unik konstsamling. Resultatet? En märkbar ökning i medarbetarnas närvaro på kontoret – utan vare sig krav eller tvång.

Efter drygt två av pandemi och det förändrade arbetslandskapet som följt har fondförvaltaren och fastighetsägaren Areim med sina över hundra anställda valt att anpassa sig och ta ett steg framåt. Genom att skapa en attraktiv arbetsplats som lockar tillbaka personalen har företaget lyckats öka närvaron på sitt nya kontor - en sammanhängande lokal om 1000 kvadratmeter på Regeringsgatan, strategiskt beläget i centrala Stockholm.

För att skapa en arbetsplats som svarar mot moderna behov och preferenser har företaget samarbetat med MER Arkitekter, ett arkitektkontor med lång erfarenhet av inredningsarkitektur och arbetsplatsstrategi. Utifrån en vision om arbetsplatsen som ett socialt nav och en mötesplats för samarbete och skapande har Areims nya kontor utformats. Fokus har varit att skapa ytor som främjar social interaktion, välmående och samarbete.

– Vår nya arbetsplats har blivit en dynamisk samlingspunkt som främjar stärkta relationer bland medarbetarna och med våra besökare. Genom att skapa en inspirerande och motiverande miljö har vi sett hur vårt team blivit mer sammanhållet och effektivt, vilket återspeglas i den ökande närvaron på kontoret. Det handlar inte om att tvinga någon till kontoret, utan att skapa en atmosfär och erbjuda en arbetsplats där människor genuint vill vara, säger Areims grundare Leif Andersson.

Utöver att skapa en dynamisk och flexibel arbetsmiljö har företaget och MER Arkitekter värderat konst högt i utformningen av det nya kontoret, där konsten smakfullt införlivats i kontorets design. - Att integrera konst i vår arbetsmiljö har varit en viktig del av planen då konst alltid varit en källa till inspiration och glädje för människor. Jag är väldigt glad över möjligheten att ha så fantastisk konst på kontoret och jag tror att den kan bidra till att skapa en unik och inspirerande miljö som uppmuntrar till kreativitet, samtal och samarbete, fortsätter Andersson.

företagets nya kontor är utformat med tre huvudsakliga arbetsytor för att tillgodose olika behov – en aktiv yta med öppna mötesrum, en fokusyta för mer traditionellt kontorsarbete och en lounge som fungerar både som matplats och som alternativ arbetsyta. I loungen serveras även lunch varje dag av en anställd kock. Återbruk har även varit en central faktor i projektet och många element från företagets tidigare kontor har följt med till den nya adressen. Undertaket har avlägsnats för att vinna takhöjd och akustikplattorna har fått en ny funktion som del i väggpanelen.

– Vi har utformat Areims nya kontor med målet att skapa en kontorsmiljö som verkligen engagerar och attraherar anställda samtidigt som den överträffar hemmets arbetsmiljö. Att se den ökade närvaron på kontoret bekräftar att vi lyckats skapa en arbetsplats som uppmuntrar till samarbete och kreativitet, vilket är avgörande för framgångsrika företag idag, säger Niklas Larsén, vd på MER Arkitekter. 

Fem sätt att attrahera medarbetare tillbaka till kontoret

  1. Se till att kontoret är ändamålsenligt Utforma kontoret för att stödja er affär och skapa en miljö som främjar både fokuserat arbete och samarbete. Ett väl utformat kontor kan ha både tysta rum för koncentration och öppna ytor för spontana möten och diskussioner.
  2. Omdefiniera utrymmet I förlängningen av det första tipset, överväg att omdefiniera ditt kontorsutrymme. Minska antalet traditionella kontorsbord, där "normalt" arbete utförs, till förmån för mer engagerande och mångsidiga arbetsytor. Denna förändring kan bidra till att skapa en mer dynamisk arbetsmiljö och öka kontorets attraktionskraft.
  3. Bjussa mer Förstärk den sociala aspekten av kontorslivet. Anordna gemensamma frukostar, luncher och after works för att uppmuntra anställda att umgås och stärka teamkänslan.
  4. Aktivera er tillsammans Skapa möjligheter för gemensamma aktiviteter. Genom att anordna träning, bokklubbar eller andra kollegiala aktiviteter kan du stärka banden mellan medarbetarna och göra kontoret till en mer attraktiv plats.
  5. Framhäv kontorets unika fördelar Se kontoret som en förmån för medarbetarna. Det kan vara mer än bara en plats för arbete - det kan också bidra till att lösa vardagspusslet genom att till exempel erbjuda träningsmöjligheter, sociala mötesplatser och till och med faciliteter för privata
    bild
    Utöver att skapa en dynamisk och flexibel arbetsmiljö har Areim och MER Arkitekter värderat konst högt i utformningen av det nya kontoret, där konsten smakfullt införlivats i kontorets design. Foto: Ariem