Fyra typer av zoner var utgångspunkt för inredningen på nya Campus Albano

Link Arkitektur står bakom inredningsarkitekturen på Campus Albano. Foto: Jason Strong

Stockholms nya campus står klart och invigs under dagarna fyra. Link Arkitektur har utformat interiörerna på Albano vid Stockholms universitet, med målet att skapa attraktiva studiemiljöer där studenter och personal kan visats under hela arbetsdagen.

Campus Albano är ett vetenskapligt nav med utbildningsmiljöer för studenter och forskare inom Stockholms universitet. Projektet är en del av en större satsning som totalt omfattar 70 000 kvadratmeter universitetslokaler och 1 000 student- och forskarbostäder. De nya universitetsmiljöerna på Albano är en attraktionskraft för såväl studenter som lärare, liksom en marknadsföring för universitetet i stort.

– Nu har studenter och lärare varit på plats under en längre tid och vi ser att lokalerna är extremt uppskattade. Här är alltid fullt med folk och det kommer dessutom studenter från flera andra campus. Det är ett tydligt kvitto på hur betydelsefulla dessa platser är, säger Helena von Dewall, ansvarig inredningsarkitekt.

bild
Helena von Dewall, ansvarig inredningsarkitekt.

Ett campus för hela arbetsdagen

Över tid har öppna studiemiljöer efterfrågats alltmer. Det ställer också krav på att olika typer av arbete kan utföras inom samma väggar. Link Arkitektur har tagit avstamp i samtida hjärnforskning som visar på människans behov av olika aktiviteter under en dag. Det ger inomhusmiljöerna också bästa förutsättningar för. Fyra typer av zoner har därför utformats för de informella läromiljöerna: en social, en fokuszon för koncentrerat arbete, en avkopplande och en kreativ zon. De olika zonerna har försetts med olika kulörer och är utformade för att på bästa sätt tillgodose behovet av olika inlärningsmiljöer. Principen är att studenter, forskare och lärare snabbt ska kunna byta miljö när de exempelvis växlar mellan ett kreativt och ett fokuserat arbete. Därför återkommer zonerna på många olika platser och det är aldrig långt mellan dem. På så sätt blir campus en plats att vistas på under hela dagen.

De formella lärandemiljöerna står i kontrast till de färgstarka miljöerna. Här förhåller sig inredningen mer till husens gestaltning där landskap och nationalparken har varit ledord. Miljöerna är mer nedtonade för att skapa en variation för hjärnan. I kontorsmiljöerna återkommer zonerna med de tongivande kulörerna och knyter ihop konceptet.

En sammanhållen gestaltning

Byggnadsmässigt skiljer sig husen från varandra, men även om byggnaderna sinsemellan kännetecknas av olika uttryck binds de samman av ett socialt invändigt stråk. Link Arkitekturs inredningsarkitekter har arbetat med ett sammanhängande koncept för att knyta ihop campus och för att besökarna ska känna igen sig oavsett vilken av byggnaderna som de befinner sig i.

Med de stora volymer som tre stora universitetsbyggnader medför, kommer också stor möjlighet att påverka. 85 procent av inredningen är märkt med Möbelfakta eller Svanen och alla textilier är märkta med EU/Ecolabel eller Oeko-Tex. All inredning och möbler har dessutom valts ut för att hålla under en lång tid framöver.

bild
I kontorsmiljöerna återkommer zonerna med de tongivande kulörerna och knyter ihop konceptet..Foto: Jason Strong
bild
De formella lärandemiljöerna står i kontrast till de färgstarka miljöerna. Foto: Jason Strong
bild
Fyra typer av zoner har därför utformats för de informella läromiljöerna: en social, en fokuszon för koncentrerat arbete, en avkopplande och en kreativ zon. Foto: Jason Strong
bild
Ett campus för hela arbetsdagen. Foto: Jason Strong
bild
Link Arkitektur har tagit avstamp i samtida hjärnforskning som visar på människans behov av olika aktiviteter under en dag.  Foto: Jason Strong
bild
Arkitektföretagets inredningsarkitekter har arbetat med ett sammanhängande koncept för att knyta ihop campus och för att besökarna ska känna igen sig oavsett vilken av byggnaderna som de befinner sig i. Foto: Jason Strong