Tre nya Popglas presenteras

xvcbgn

År 2021 påbörjade bröderna Cyrén sin resa genom att återlansera Gunnar Cyréns Popglas, som först presenterades 1967, men denna gång i en modern tappning. Målet var att lansera tolv glas inom fyra år. Nu vid det tredje lanseringstillfället introducerar glas nummer 7, 8 och 9. Dessa glas är utformade för att förvåna och utmana, då Popglasen strävar efter att undvika överperfektion och rutinmässigt skapande.

Precis som tidigare tillverkas alla glas i begränsad upplaga av mästerblåsarna Stefan och Mikael Erlandsson vid Ulvens Glashytta utanför Uppsala. Med de senaste tillskotten har kollektionen nu växt till 9 unika glas.

”Ambitionen är att varje glas skall ha sin egen tydliga identitet, i andra hand gäller att de ska passa ihop och bilda en helhet. Varje år arbetar vi med de nya glasen och tar beslut om färgerna, vi har alltså inte en fast plan för alla tolv glas, mer än att det just ska bli 12 glas”, säger Mårten Cyrén.
Man skulle kunna tro att det blir enklare för varje lansering att ”hitta rätt”, men enligt Mårten är det raka motsatsen.

”Man skulle kunna tro att vi fått rutin på det hela, men så är det inte för oss. Åtminstone när vi räknar antalet provglas som tagits fram, de blir fler och fler för varje år. I år har vi t o m tagit beslut om vilka glas som blir 2023 år färger, för att sedan riva upp och ta fram nya prover och beslut. Det får helt enkelt inte bli rutin eller vana som styr. Roligast blir det när färgerna överraskar och retas en aning”, berättar Mårten.

De nya färgkombinationerna är uppfriskande och nyskapande med toner av blått/grönt, rosa/rött och orange/svart. Det som skiljer detta år från tidigare är att arbetsnamn spontant uppstod för de olika färgsättningarna under processen. De mindre lyckade proverna fick namnet "fotbollsstrumpa" och nådde inte upp till kraven för att inkluderas i lanseringsserien