Trendbrott för svensk möbelexport

Cecilia Ask Engström - bransch- och näringspolitisk chef på TMF. Foto: TMF

Svensk möbelindustris framgång har saktat in till följd av konjunktur och omvärldsläge. Trots att över 70 procent av produktionen exporteras möter branschen utmaningar. Detta visar branschorganisationen Trä- och möbelföretagens årliga rapport som presenteras i samband med Stockholm Furniture Fair

– När folk och företag får allt mindre i plånboken är det naturligt att inredning inte prioriteras. Men svensk möbelindustri har länge skördat internationella framgångar så vill man undvika hack i kurvan är det viktigt att regeringen breddar exportsatsningar till fler branscher, säger Cecilia Ask Engström, bransch- och näringspolitisk chef på Trä- och Möbelföretagen, TMF.

 

Trots politiska spänningar och ekonomiska påfrestningar växte möbelbranschen föregående år, men nu bromsar ökningen in. Svensk möbelexport minskade med en dryg procent till 22 miljarder under 2023 jämfört med 2022.

b
Den svenska möbelexporten uppgick till 22 miljarder under 2023, vilket är en minskning med en dryg procent jämfört med 2022. Bild: TMF

– Länge gynnade den svaga svenska kronan exporterande företag men nu ser vi att allt fler drar i svångremmen, även inredning av offentlig miljö. Men internationellt är svensk möbelindustri av tradition en cirkulär föregångare och det är naturligtvis något som måste stärkas även i tuffare tider för att inte tappa konkurrenskraft, fortsätter Cecilia Ask Engström.

Sverige är den tionde största möbelexportören i Europa och den sjuttonde i världen. För små och medelstora företag är exportinsatser både kostsamma och riskfyllda. TMF förespråkar att handelshinder inom den inre marknaden avskaffas och att handelsavtal utformas för att gynna små och medelstora företag.

Regeringen lanserade i december en handelsstrategi som nämner effektivare stöd för små och medelstora företag (SME). Det är ännu oklart vad detta innebär i praktiken.

Källa: TMF