Utmanande renovering av Kungshuset i Lund

Kungshuset är klassificerat som ett statligt byggnadsminne och det mest utmanande med renoveringsprojektet var husets ålder och historia. Fotograf: Martin Sörbo

Efter en omfattande renovering är Kungshuset i Lundagård redo att välkomna Lund universitet som hyresgäst. Denna byggnad, belägen i norra delen av parken, byggdes i slutet av 1570-talet och utgjorde stadens första universitetsbyggnad.

– Vi är glada över att vi nu kan lämna över det här unika huset till vår hyresgäst. Både Kungshuset och platsen som det ligger på har gjort stora avtryck i vår historia, säger Ingrid Eiken, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Kungshuset blir kontor för universitetsledningen med staber och har renoverats med fokus på tillgänglighet.

– Kungshuset har en lång historia samtidigt som det är modernt och rustat för många generationer framåt vilket speglar essensen av Lunds universitetet. Det är både högtidligt och roligt att åter ta detta vackra och symbolrika hus i bruk”, säger Lunds universitets rektor Erik Renström.
 

b
Tidigare fanns endast den karakteristiska vridna trappan i ek från 1732 som slingrade sig upp genom fastighetens torn mellan våningarna. Fotograf: Martin Sörbo
b
Nytt trapphus med en ny hiss. Fotograf: Martin Sörbo 

Kungshuset har fått en ny ingång mot universitetsparken samt ett nytt trapphus utrustat med en modern hiss. Dessutom har brandskyddet och ventilationssystemet granskats och alla installationer har blivit utbytta, med undantag av värmesystemet. Nya golv har installerats, och akustiktak har också lagts in.

– Alla ytskikt har även renoverats och en äldre färgsättning som är så nära originalet man kan komma har skrapats fram. Här vill vi inte bara ha bredspacklade, släta, väggar överallt utan det är viktigt att husets ålder lyser igenom, säger Stefan Larsson, projektledare vid Statens fastighetsverk.

Byggnaden är klassificerad som ett statligt byggnadsminne, vilket innebär att eventuella förändringar kräver noggranna utredningar. Dessa utredningar genomförs av specialister från Statens fastighetsverk i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen.

– Det mest utmanande med det här projektet är definitivt Kungshusets ålder och historia. Mycket är skevt och huset är ombyggt många gånger. Det finns även fast inredning som är äldre än själva huset. Bland annat ett räcke som ska vara från 1400-talet, säger Maria Nordh, fastighetschef på Statens fastighetsverk.  
 

b
Det mest utmanande med projektet är husets gamla och komplicerade historia, med många ombyggnader och sneda strukturer. Fotograf: Martin Sörbo

Under renoveringen har flera arkeologiska fynd gjorts. Inför ombyggnaden av Kungshuset, som genomförs av Statens fastighetsverk, upptäcktes lämningar från den tidigare biskopsborgen som en gång fanns på platsen. Dessa inkluderar medeltida golv som påträffades cirka 1–1,45 meter under den befintliga golvnivån. Dessutom har en del av en vägg med en igenmurad dörr från 1100-talet påträffats, vilken utgör en del av det antika biskopsresidenset. Denna vägg vilar på en sandstenssockel från 1000-talet och är därmed samtida med domkyrkan och den omgivande bebyggelsen

– Biskopens residens låg mellan norra väggen och domkyrkan i södra delen av Lundagård. Tillsammans med övrig bebyggelse runtomkring var det ett viktigt maktcentrum här från 1100-talet och framåt, avslutar Stefan Larsson.

b
Kungshuset har bland annat fått en ny ingång mot universitetsparken. Fotograf: Martin Sörbo
b
Kungshuset byggdes mellan 1578 och 1584 som bostad åt den danske kungen Fredrik II och hans representant i Lund. Fotograf: Martin Sörbo