Ökad efterfrågan på cirkulära inredningskoncept

Grant Thorntons blandning av återbrukade möbler och nya, omklädda möbler. Foto: PE Teknik & Arkitektur

Efterfrågan på cirkulära inredningskoncept har ökat inom både företag och offentliga organisationer. Fler vill nu återanvända möbler och annan inredning när de ska inreda kontor, skolor, bibliotek, vårdhem och liknande miljöer.

PEs inredningsarkitekter, som fokuserar på hållbarhet, ser positivt på denna trend och erbjuder hjälp från lokalval till inflyttning.

– Tidigare var återbruk något som efterfrågades i enstaka projekt som hade en särskild miljöprofil. Numera har medvetenheten och kunskapen ökat väsentligt och det är fler som vill och vågar ta steget. Vissa vill att det ska synas att man återbrukar. Andra strävar efter att allt ska se helt nytt ut och en sådan känsla går också att skapa, till exempel genom att klä, måla eller till och med bygga om möbler, förklarar Linn Melin, inredningsarkitekt på PE.

Företaget håller sig kontinuerligt uppdaterade om den senaste tekniken och kunskapen för att göra processen så smidig som möjligt. Det sker framsteg inom områden som avtalsförhandlingar, nya onlineplattformar för andrahandsförsäljning och utveckling av verktyg och tjänster som underlättar användningen av återbruk.

– Till exempel använder vi smarta digitala inventeringsappar som förenklar inventeringen av lös inredning hos kunden och i vilket skick den är, förklarar Alice Stone, inredningsarkitekt på PE.

En noggrann inventering är grundläggande för att undersöka möjligheterna för återbruk av inredning och möbler. Det innebär att kartlägga ytskikt, befintlig inredning och dess skick. Fastighetsägare kan vara till stor hjälp genom att ge information om tillgängliga resurser och återanvändningsmöjligheter såsom glaspartier, modulväggar, undertak och textilplattor.

– Nyligen avslutade vi till exempel ett projekt för en statlig myndighet där vi byggde upp en ny, stor glasvägg av befintliga små glaspartier som vi kunde återbruka från fastigheten. Det blev till och med finare än om vi hade köpt ett stort nyproducerat glasparti, säger Linn.

– Det är viktigt med ett långsiktigt perspektiv och att tänka på vad som eventuellt händer när nästa hyresgäst kommer in i lokalerna, eller nästa efter den. Man måste bygga in flexibilitet och fundera över både vad verksamheten behöver just nu och vad den kan komma att behöva om några år, berättar Alice.

Självklart finns det trender inom inredning och arkitektur, men inredningsarkitekten har ett ansvar att hitta lösningar som håller över tid samtidigt som allt inte blir för klassiskt, neutralt och stillastående.

– Det gäller att alltid planera med framtiden i åtanke. Visst kan man inkludera detaljer som sticker ut, men gör det med en plan för hur det ska kunna leva vidare på lite längre sikt, säger Alice.

Företag bör överväga att investera i högkvalitativa begagnade möbler istället för billiga nya alternativ, eftersom de ofta behåller ett andrahandsvärde över tiden, tipsar företaget. 

– Vi utgår dessutom alltid från det som redan finns på plats när vi tar fram ett inredningskoncept. Finns det redan ett färdigt koncept att förhålla sig till? Vad kan bevaras intakt? Går det att spara redan byggda rum men tänka om kring deras funktion och möblering? Hur kan vi nå dit kunden vill med så liten åverkan som möjligt? Vi frågar oss alltid hur vi kan vara kreativa med det befintliga, fortsätter Alice.

Flexibilitet är avgörande vid arbete med återbruk. Den traditionella linjära processen för inredningsprojekt måste anpassas för att inkludera mer planering, logistik och projektledning. Vid köp av begagnad inredning kan det krävas snabba beslut när rätt objekt blir tillgängligt, vilket kräver både flexibilitet och snabb beslutsförmåga.

– Det är bra med ett tajt projektteam, där man kan ringa upp och stämma av saker snabbt utan att till exempel behöva avvakta att inköpsbeslut tas på högre nivå hos kunden, säger Linn.

– Hållbarhetstänket gör också att vissa smådetaljer kan bli viktiga, som till exempel att textilplattor ska tejpas fast istället för att limmas, så att det går att flytta på dem. Det kan göra att man som inredningsarkitekt lätt kan verka lite petig. Men alla parter; byggare, fastighetsägare, hyresgäster och arkitekter, måste förstå att det inte går att fortsätta att göra exakt som man alltid har gjort, fyller Alice i.

Bästa tipsen för att skapa hållbara miljöer

  • Upprätta en plan som inkluderar en analys av verksamhetens nuläge och framtid.
  • Använd inredningsarkitekten som bollplank och strategisk partner, gärna redan i tidigt skede.
  • Var noggrann med inventering, det är en investering för framtiden.
  • Våga testa, var öppen och modig vad gäller nya idéer och tillvägagångssätt.

Tänk flexibelt på alla plan (även när ni tror att det inte går).

b
Linn Melin och Alice Stone Foto: PE Teknik & Arkitektur