KTH vinner Sveriges Arkitekters pris för bästa inredning – Guldstolen

Inredningsarkitekt är White Arkitekter med Kungliga Tekniska Högskolan som beställare. Fotograf: Anders Bobert

Vid Arkitekturgalan i Malmö tilldelades KTH:s huvudbyggnad Sveriges Arkitekters pris för bästa inredning – Guldstolen. White Arkitekter står för inredningsarkitekturen med Kungliga Tekniska Högskolan som uppdragsgivare.

Huvudbyggnaden är en av KTH Campus symbolbyggnader. Det är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar. Genom en omfattande men respektfull renovering har lokalerna anpassats för att möta de föränderliga behoven hos verksamheten. Detta arbete belönades nu med det mest prestigefyllda priset för inredningsarkitektur i Sverige.

– Vi är otroligt stolta och glada över vinsten. Vi vill rikta ett stort tack till vår beställare, KTH, för förtroendet. Detta pris är resultatet av våra gemensamma ansträngningar och ett mycket gott samarbete. Det är väldigt fint att se vilka synergier och resultat som uppstår när samarbetet fungerar sömlöst och alla parter engagerar sig i en gemensam vision. Ett extra tack till Marika Strömberg, projektledare på KTH, som varit en viktig del i förverkligandet av visionen, säger Malin Lindell, ansvarig inredningsarkitekt på White.

b
Lokalerna har genomgått en omfattande renovering. Fotograf: Anders Bobert
b
Baskulörer som lugnar kompletteras med djupröda trästolar som representerar studenten, livet och rörelsen.  Fotograf: Anders Bobert

Målet har varit att integrera en modern touch som harmonierar med byggnadens ursprungliga karaktär, och att skapa attraktiva och funktionella undervisningsmiljöer samt mötesplatser. Varje beslut har präglats av ett åtagande för varaktig kvalitet och långsiktig hållbarhet, vilket stärker byggnadens värde för både KTH och dess användare.

– Dåtid, nutid och framtid samexisterar i perfekt balans. Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer, säger Guldstolens jury i sin motivering.

Guldstolen har delats ut sedan 1992 av Sveriges Arkitekter. Priset går till en nyligen färdigställd interiör av hög konstnärlighet, innovativt värde och som är funktionell och välgestaltad.

Juryns motivering:
Med över 100 år på nacken är tegelbyggnaden en av de äldsta på campusområdet och blev byggnadsminne redan 1935. Efter en lång rad ombyggnader har ett flertal interiöra årsringar tillkommit.

Nu är de öppna ytorna med olika studieplatser fyllda av studenter och en koncentrerad stämning råder. Eleganta men robusta lösningar möjliggör aktivt lärande och olika samarbetsformer. Interiörernas gestaltning, tydlig men följsam, framhäver den ursprungliga byggnaden, kompletterar senare tillägg samt skapar en lugn och självsäker helhet.

Färgsättning och materialval är gjorda med absolut gehör, i samklang med byggnadens vårdprogram. Baskulörer som lugnar kompletteras med djupröda trästolar som representerar studenten, livet och rörelsen. Ny belysning har flätats in i byggnaden och skapar en behaglig atmosfär.
Snickeriernas materialitet och utformning med rundade avslut bidrar till den gedigna känslan och skickliga akustiska lösningar gör att många ytor kan nyttjas dubbelt. Tekniken är smart inbyggd, ibland gömd men alltid nära till hands.

Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik. För att nå de bästa lösningarna har de byggt provrum och testat i fullskala. Beställaren har även inredningsarkitektkompetensen inom sin organisation och det är i en viktig framgångsfaktor.

Dåtid, nutid och framtid samexisterar i perfekt balans. Byggnaden står nu rustad och redo att möta framtiden.

Vinnarmotivering:
Projektet visar den komplexitet som ett stort inredningsprojekt rymmer. Teamet har med största skicklighet analyserat och hanterat en mängd aspekter – befintlig byggnad, teknik, pedagogik, arbetsplatsfrågor, tillgänglighet och olika krav på individuella anpassningar. Genom ett gediget samarbete mellan inredningsarkitekten och beställaren samt med stor ömsesidig förståelse för problematiken har man nått målet att locka studenterna till campus. Nu är det fullsatt varje dag!

b
Öppna ytor med olika studieplatser. Fotograf: Anders Bobert
b
Eleganta och robusta lösningar. Fotograf: Anders Bobert
b
Huvudbyggnaden är en tidskapsel med över hundra år gamla årsringar. Fotograf: Anders Bobert
b
Fotograf: Anders Bobert