Ikea offrar några av de sista gammelskogarna i Europa

Tarcăului-bergen (Östra Karpaterna, Rumänien Foto: Wikimedia Commons

En ny Greenpeace-rapport avslöjar att möbler från IKEA, som köksstolar och barnsängar, kan ha tillverkats med material från värdefulla gammelskogar i Rumänien. Dessa skogar, inklusive vissa som är Natura 2000-områden, har avverkats för att producera populära möbler som INGOLF-stolar och SNIGLAR-sängar.

Greenpeace kräver nu att möbelvaruhuset tar ansvar och upphör med att bidra till klimat- och naturkrisen genom att använda sådana material. 

– IKEA kan inte ducka allvaret i det här. De vill gärna framstå som hållbara, men i verkligheten bidrar de till skövling av gammelskogar som absolut inte borde röras. Det är uppenbart att IKEA måste ta större ansvar för sina leverantörskedjor och leva upp till sina egna hållbarhetslöften. Det här är tyvärr inte första gången IKEA kopplas till den här typen av skandaler, säger Erika Bjureby, Sverigechef Greenpeace.
 

b
Stolen Ingolf. Foto: Wikimedia Commons

Greenpeace-rapporten "Assemble the truth: Old-growth forest destruction in the Romanian Carpathians" avslöjar avverkningen av viktiga gammelskogar i rumänska delen av Karpaterna, inklusive Natura 2000-områden. Genom att analysera avverkningstillstånd och satellitbilder samt genom fältundersökningar har Greenpeace identifierat att trä från dessa skogar transporteras till möbeltillverkare och slutligen hamnar i företagets butiker. Över 30 möbler med koppling till rumänska skogar har hittats i möbeljättens butiker i 13 länder.

– Greenpeace är inte principiellt emot att använda trä inom möbeltillverkning, så länge det går till långlivade produkter och inte sker på bekostnad av några av planetens mest värdefulla skogar. Jag tror inte att IKEAs kunder tycker att det känns lika charmigt att sätta ihop stolar och barnsängar hemma om de är medvetna om vad det verkliga priset för möblerna är. Det inser nog IKEA själva också, så vi uppmanar dem att bli en del av lösningen istället för problemet innan våra sista värdefulla skogar har hunnit förstöras, säger Erika Bjureby.

I Karpaterna, en av Europas mest artrika platser där bland annat brunbjörnar, lodjur, vargar och bisonoxar lever, avverkas skogsytor motsvarande fem fotbollsplaner i timmen. Dessa skogar är av särskild betydelse enligt EU:s biodiversitetsstrategi och bör skyddas, då de är hem åt många hotade växt- och djurarter.

b
Skog i Baiului-bergen i Rumänska Karpaterna. Foto: Wikimedia Commons

Källa: Greepeace