Nya riktlinjer för renovering av golv

Golvbranschen GBR har utarbetat nya riktlinjer för golvrenovering. Genom att renovera ett golv istället för att riva ut det och lägga nytt, sparas både material och miljö.

Golvbranschens nya riktlinjer för renovering av halvhårda golv, såsom plast, linoleum och gummi, är nu färdiga. Dessa riktlinjer kan användas som grund för upphandling och bedömning av renoveringsarbeten.

– De nya riktlinjerna har tagits fram i samarbete med branschens aktörer, vilket säkerställer att de är fackmannamässigt utformade. För många offentliga beställare kommer renovering nu att bli ett attraktivt alternativ till att riva ut och lägga nytt, säger Jenny Adnerfall, hållbarhetsansvarig på Golvbranschen GBR.

Renovering av golv innebär en besparing av naturresurser och minskar även koldioxidutsläppen. Enligt en analys från IVL Svenska Miljöinstitutet och golvföretaget Bona kan renovering minska koldioxidutsläppen med 75 procent.

– Med de nya riktlinjerna får vi möjlighet att ta ytterligare ett steg i branschens klimatarbete. Alla vinner på att vi värnar naturresurser och minskar koldioxidutsläppen så mycket som möjligt. Därför är det viktigt att renovering också finns som möjligt alternativ, säger Jenny Adnerfall.