Holmris B8 köper Lindelöf - stärker sin position i Norden

Den svenska organisationen kommer att fungera som en strategisk ingång till Sverige för HOLMRIS B8 Foto: Lindelöf/Holmris B8

Holmris B8 har förvärvat det Stockholmsbaserade företaget Lindelöf, även känt som AB Evert Lindelöf. Lindelöf har en stark position inom inredningsdesign i Sverige, och förvärvet syftar till att ytterligare stärka företaget.

Lindelöf kommer att fortsätta sin verksamhet som vanligt och successivt integreras i företaget. Målet är att samarbeta enligt Holmris B8 affärsmodell.

"Vi tror starkt på att vi kan växa verksamheten tillsammans, Lindelöf delar våra värderingar och fokuserar på resultatdrivna och ultimata lösningar för våra kunder, samtidigt som de skapar en inspirerande kultur", säger Flemming Windfeld, vd för Holmris B8.

Johan Bjurling, vd för Lindelöf, ser förvärvet som en naturlig utveckling:

"Deras starka position och erbjudande kommer att skapa stort mervärde för våra kunder och partners. Detta är ett självklart steg för oss och kommer att vara avgörande för Lindelöfs fortsatta tillväxt i Sverige".

b
Lindelöfs kontor på Vegagatan 14 i Stockholm. Foto: Åke E:son Lindman

Strategisk port

Den svenska organisationen kommer att fungera som en strategisk ingång till Sverige för företaget. Johan Bjurling fortsätter i rollen som chef för den svenska verksamheten, och resten av Lindelöfs personal kommer att hantera Holmris B8

"Tillsammans ser vi fram emot att fortsätta leverera värde och lösningar. Vi är övertygade om att detta samarbete kommer att leda till ännu större framgångar och möjligheter för alla inblandade parter", fortsätter Johan Bjurling.

Expanderar på den nordiska marknaden

Förvärvet ger företaget en stark närvaro i tre nordiska marknader: Danmark, Norge och Sverige. Med starka positioner inom sina respektive segment ser företaget fram emot att växa verksamheten tillsammans med Lindelöf.

b
Lindelöf har en stark position inom inredningsdesign i Sverige, och förvärvet syftar till att ytterligare stärka HOLMRIS B8nordiska närvaro. Foto: Lindelöf/Holmris B8