Historiskt Gustavianum återöppnar efter omfattande renovering

Gustavianum med sitt nyrenoverade tak Fotograf: Jeanette Hägglund

Efter flera års noggrann renovering öppnar Gustavianum återigen sina portar för allmänheten. Den stora ombyggnaden har resulterat i en ny huvudentré från Universitetsparken, förbättrad tillgänglighet, och museisalar fyllda av historiskt färgsatta detaljer.

Gustavianum är en historisk byggnad som är en del av Uppsala universitet i Sverige. Byggnaden har en lång historia och har fungerat som både universitetsmuseum och huvudbyggnad för universitetet under olika perioder. Byggnaden är känd för sin arkitektur och sina värdefulla samlingar av konst och kulturföremål, vilka reflekterar universitetets historia och dess betydelse som en av de äldsta lärosätena i Skandinavien.

Målet med renoveringen och ombyggnaden, som regeringen gav klartecken till i slutet av 2019, har varit att förbättra klimatet och säkerheten för universitetets historiska samlingar samt att utöka utställningsytorna. En annan prioriterad fråga har varit att förbättra tillgängligheten, bland annat genom att skapa en ny huvudentré.

– Det är alltid en utmaning att renovera och modernisera ett byggnadsminne, särskilt när det rör sig om en byggnad med så här höga kulturvärden. Arbetet måste genomföras med varsam hand och med stor hantverksskicklighet. Vi hade heller inte lyckats utan ett mycket gott samarbete med universitetet och universitetsmuseet, säger Max Elger, generaldirektör vid SFV.

Ny huvudentré mot Universitetsparken

Den nya huvudentrén välkomnar besökare med ett tydligt skärmtak och leder direkt in till receptionen och museibutiken genom ett nyöppnat valv i hjärtmuren. Valvet, formad som en korgbåge, speglar byggnadens arkitektoniska stil och är en central del av dess inre struktur.

– En viktig del av Gustavianums interiöra arkitektur är kontrasten mellan de vitputsade väggarna och det svarta järnsmidet från 1840-talet. För att förbättra säkerheten och tillgängligheten i trapphallen behövde vi tillföra gallergrindar och ledstänger. Dessa påminner i material, omfång och ytbehandling mycket om de äldre, säger Hanna Wistrand, projektledare vid SFV.

b
Gustavianums nya huvudentré vetter mot Universitetsparken. Fotograf: Jeanette Hägglund
b
Trapphallen har fått förbättrad säkerhet och tillgänglighet. Fotograf: Jeanette Hägglund
b
En viktig del av Gustavianums interiöra arkitektur är kontrasten mellan de vitputsade väggarna och det svarta järnsmidet från 1840-talet. För att förbättra säkerheten och tillgängligheten i trapphallen behövde det tillföras gallergrindar och ledstänger. Dessa påminner i material, omfång och ytbehandling mycket om de äldre. Fotograf: Jeanette Hägglund

Bevarad historisk charm med moderna förbättringar

En betydande utmaning var att bevara Gustavianums kulturella arv samtidigt som man moderniserade för att möta dagens krav. Enligt Hanna Wistrand, projektledare vid SFV, var det nödvändigt att säkerställa säkerhet och tillgänglighet i trapphallen med nya gallergrindar och ledstänger som smälter väl in i den historiska miljön.

Optimerat klimat och subtil färgsättning

För att säkerställa optimala förhållanden för museets samlingar har glasdörrar installerats för att reglera luftflödet mellan utställningsrummen. Det nya klimatsystemet, placerat diskret i källar- och vindutrymmen, skapar en jämn temperatur och luftfuktighet utan att störa besökarnas upplevelse.

Återställt i färg och form

Den mest synliga förändringen för besökare är de nyligen återskapade färgsättningarna i Gustavianums salar. Auditorium Minus badar i en pompejansk röd nyans från 1700-talet, medan Auditorium Majus har fått en mer dämpad rosa ton. Övriga salar uppvisar en ljusare kulör, medan trädetaljer och fönsternischer målats i en subtil pärlgrå nyans inspirerad av tidigare århundradens inredningar.

b
Nyrenoverad museisal i historisk färgsättning. Fotograf: Jeanette Hägglund
b
Nyrenoverad museisal i Gustavianum. Fotograf: Jeanette Hägglund
b
Nya skjutdörrar av glas bidrar till bra museiklimat. Fotograf: Jeanette Hägglund

Efter avslutat projekt och återflytt till renoverade utrymmen, öppnar Gustavianum åter sina dörrar för allmänheten den 24 juni.

–  Efter att ha varit hemlösa ett par år är det med stor glädje och tacksamhet som vi nu får ta ett nyrenoverat och vackert Gustavianum i bruk. Vi ser fram emot att välkomna våra besökare tillbaka och att erbjuda dem en bitvis helt ny museiupplevelse med fina utställningar på en mer generös utställningsyta, säger Cecilia Ödman, 1:e antikvarie vid Uppsala universitet.