”Låt vetenskapen utforma bekvämare säten för passagerartåg”

Passagerare i finländska tågbolaget VR:s första klass-säten. Foto: VR

Storbritanniens järnvägssektor anser att design av passagerarsäten kräver vetenskaplig forskning. Man är övertygad om att det finns ett behov av mer information om hur man kan göra sätena bekvämare och säkrare för passagerarna.

Den brittiska järnvägsindustrins intresseorganisation RSSB har sagt att det finns möjlighet att utveckla ett mer vetenskapligt sätt att mäta, designa och leverera komfort och säkerhet i när det gäller tillverkning av passagerarsäten.

Den nya forskningen syftar till att utveckla en mer sofistikerad, "mänsklig faktor" -strategi för att kunna förstå komforten, med tanke på stolens form, bolster materialval, ryggradsspänning, vibration, benutrymme, längden på resan och andra aspekter.

En rad tågbolag, ägandegrupper, rederier som äger järnvägsbolag, leverantörer, formgivare och tillverkare av säten meddelade nyligen sitt stöd för arbetet att förbättra komforten och för att fortsätta med undersökningar kring säten.

Målet är att skapa en sitskomfortspecifikation med minimikrav för tillverkare, vilket gör att komforten blir ett viktigt begrepp och funktion tillsammans med andra behov som exempelvis brandskydd. Detta kan hjälpa organisationer som är involverade i inköp av rullande materiel, såsom ROSCOs och avdelningen för transport.

- Det finns helt enkelt inga tillförlitliga förfaranden, som handlar om kvantifiering av komforten i passagerartåg, som har godkänts av industrin. Järnvägsindustrin vill att vi ska utmana dem genom att utforska potentialen i en ny specifikation som tar full hänsyn till komplexiteten hos de involverade mänskliga faktorerna och bidrar till att ägare, leverantörer och statliga upphandlingsgrupper effektivt kan specificera och leverera säten som motsvarar kraven på äkta passagerarkomfort, förklarade Jordan Smith, ledande Human Factors Specialist på RSSB.

Källa: Global Railway Review