Studenter tolkar ljuset med foscarini

Design: Kohei Kojima
Design: Eva-Maria Beer
Design: Bastien Chevrier
Foto: Foscarini

Foscarini har låtit studenter som läser andra året på programmet produktdesign vid ECAL, Lausanne-universitetet för konst och design, ta fram produkter med ljusets rörelse som utgångspunkt. Bärbart ljus och rörlighet: det är de begrepp som Foscarini föreslog till studenterna för utveckling av projektet.

För Foscarini betyder designen inte bara att skapa en produkt utan också (och framför allt) att göra ett visst sätt att tänka på tillgängligt och möjligt. Studenterna vid ECAL har nu kommit i kontakt med en designverklighet och fått uppleva hur designprocesser fungerar på riktigt i arbetslivet. Samtidigt har Foscarini fått en möjlighet att interagera med kreativa studenter vars idéer ännu är ofärgade av vanor och erfarenheter. 

- ECAL-studenterna har uppmanats att göra en lampa inte för, men med Foscarini. De har lämnats fria att agera,
utan respekt för kommersiella begränsningar - volymer, nödvändigheter, möjligheter - men också utan att ha insikter över designens begränsningar, säger Carlo Urbinati, grundare av Foscarini.