Zaha Hadid and Italy

På MAXXI, National Museum of Arts, i Rom lanseras utställningen Zaha Hadid and Italy.

Citco är en av flera deltagare och presenterar på plats två delar av Zaha Hadid Collection. Vasen Tau och borden Mercuric.

Byggnaden i sig är faktiskt designad av formgivaren själv, en passande plats för att gestalta Hadids relation med Italien och dess artistiska kultur.

www.citco.it