Ebelingmuseet firar 20 år

Firandet av Ebelingmuseet som fyller 20 år inleds med invigning av Fredrik Noréns konstverk i skulpturparken i Torshälla.

Medverkande på firandet:

Fredrik Norén, konstnär

Lars-Göran Karlsson, ordförande, Torshälla stads nämnd

Josefine Bolander, intendent, offentlig konst

Maria Hallberg, intendent, Ebelingmuseet

Tryggve Lundh, ordförande, Ebelingmuseets vänner

Nils Cromnow, filmare

Om konstverket Legacy

Konstverkets grundidé utgår från temat Framtidsarv och illustrerar 49 stycken dörrar som tillsammans utgör en geometrisk form inspirerad av den man finner hos en DNA-sträng. Verket är menat att framhäva betydelsen av att göra och att sträva, då alla gärningar finns kvar som ett hjälpande och vägledande för dem som senare ska ta vid. Legacy (Arv) illusterar värdet i summan av historiska så väl som framtida gärningar och betonar vikten av att både blicka framåt och samtidigt finna styrka i sin historia.