Kan design lösa brott?

3D-modell av Ali Enterprises textilfabrik i Karachi, Pakistan, där de röda områden indikerar spridningen av branden. Bild: Forensic Architecture, 2019

Den 1 februari öppnar Röhsska museet en utställning med Londonbaserade researchgruppen Forensic Architecture. I utställningen presenteras tre rättsfall, där gruppen bidragit med bevismaterial genom att använda arkitektur- och designstrategier.

Forensic Architecture är en researchgrupp som grundades år 2010 av professor Eyal Weizman vid Goldsmiths, University of London. Teamet består av arkitekter, programmerare, filmskapare, journalister, konstnärer, forskare och jurister. Utifrån övervakningsbilder, planritningar, mobilklipp/-bilder och vittnesmål skapar de modeller, filmer och 3D-renderingar som används som rättstekniskt bevismaterial i brottmål.

I utställningen, som är Forensic Architectures första stora separatutställning i Skandinavien, presenteras tre installationer:

  • 77sqm_9:26min: Verket lyfter mordet på Halit Yozgat, där en polistjänstemans vittnesmål kom att ifrågasättas.
  • Outsourcing Risk: Verket lyfter branden på Ali Enterprises textilfabrik, där arbetare hävdar att bilder som publicerades från en tidigare besiktning inte visade den egentliga fabriken.
  • Drone Strikes: Miranshah: Verket lyfter en drönarbombsattack i Pakistan.

Med utställningen visar Röhsska museet hur digitala verktyg och materialkännedom kan bidra med ny information och därmed även utmana demokratiska såväl som auktoritära staters rättstekniska monopol.

 

– Röhsska museet har en viktig roll och ansvar för att presentera och problematisera de ämnesområden inom design som kan anses ligga utanför traditionella designdiscipliner. Med Forensic Architectures detaljerade och tankeväckande arbete önskar Röhsska lyfta fram designens kraft som verktyg och strategi för att öka synligheten och möjligheterna i arbetet med att främja mänskliga rättigheter, säger Nina Due, museichef, Röhsska museet.

Forensic Architecture – Design as Investigation
Producent: Röhsska museet
Curator: Johan Deurell, Röhsska museet
Utställningsdesign: Stefan Törner, Röhsska museet
Grafisk identitet: Varv Varv
Samarbetspartners: Artek, Arctic Paper, Göteborgstryckeriet, Kvadrat och Ogeborg

Utställningen pågår 1 februari 2020 – 23 augusti 2020.