Möbelmässan Göteborg växer kraftigt

Foto: Möbelmässan Göteborg

Efter förra årets succémässa fortsätter Möbelmässan Göteborg att växa. Redan sex månader före mässan är nästan hela ytan som vi hade förra gången såld och många nya utställare har bokat. Nu utökas ytan i hallen för att få plats med fler utställare och för att säkerställa att det finns gott om plats för de produktkategorier vi satsar extra på i år förutom möbler: belysning och inredning.

– Gensvaret har varit enormt och branschen behöver den här mässan, säger Bo Magnusson, Vice VD på BraMässor och projektledare för Möbelmässan Göteborg. – Vi har lyckats skapa en viktig mötesplats på hösten där hemmiljön är i fokus! Att vi växer och kan visa upp fler utställare, särskilt inom belysning och inredning, går helt i linje med vad våra besökare har angett att de önskar.

Liksom tidigare kommer utställarna och deras produkter stå i fokus på mässan och vikten kommer att ligga på att besökarna kan göra inköp och planera höstens beställningar. Dessutom kommer vi att erbjuda inspirationsytor, tävlingar och aktiviteter. Den populära branschfesten är också en viktig del av evenemanget som självklart kommer att återkomma.

Möbelmässan Göteborg är höstens stora mötesplats för den svenska och nordiska möbelbranschen med fokus på möbler, interiör och belysning för hemmiljö. Mässan initierades av BraMässor tillsammans med ledande branschaktörer eftersom det fanns ett stort behov av en inköpsmässa på hösten.