Vestre utökar multifunktionella Code-serien med smarta planteringskärl

Foto: Vestre

Code är ett lysande exempel på den norska utemöbelsproducenten Vestres vision att skapa lättillgängliga, flexibla och inbjudande mötesplatser i det offentliga rummet. Med de nya planteringskärlen blir det nu enklare att också göra mötesplatserna mer frodiga och gröna.

Code, som är formgivet av Hong Ngo-Aandal och Johan Verde, är ett flexibelt system som låter arkitekter och landskapsarkitekter skapa platser för sociala möten i stadsmiljö eller i närheten av naturen. Grundsystemet består av rätvinkliga och vinklade boxar som kan sättas samman horisontalt och vertikalt till olika möbelformationer och landskap. Det går även att eftermontera bekväma armstöd. Tanken är att systemet ska vara lättillgängligt för alla ändamål, oavsett om människor sätter sig ner för att jobba med en surfplatta, har ett samtal över en kopp kaffe eller bara behöver slappna av en stund.

Att det nu går att skapa en ännu grönare inramning kring Code-miljöer stärker ytterligare visionen om levande mötesplatser som fyller många olika behov.

– En av utmaningarna med att designa för användning i offentliga utomhusmiljöer är att ta hänsyn till alla yttre påverkningar och försöka följa med utvecklingen av stadsmiljöer och tänka på hur man kan förändra dem till det bättre. Att göra mötesplatser grönare med växtlighet tillför utan tvekan något väldigt positivt, säger ­Hong Ngo-Aandal, en av formgivarna bakom Code.

I över 70 år har Vestres mål att skapa sociala och demokratiska mötesplatser varit en bärande del av företagets affärsidé – men man strävar också efter att göra det på ett så hållbart sätt som möjligt, med en minimal miljöbelastning i alla led. Något som även Hong Ngo-Aandal och Johan Verde skriver under på.

– För oss handlar hållbarhet om att kombinera god kvalitet med miljöansvar och tänka på hur vi använder våra resurser. Vi och Vestre har ett väldigt organiskt samarbete där vi lär från varandra och utmanar varandra, för att tillsammans skapa hållbara möbler som ska hålla i decennier och bidra till att utveckla stadsmiljöer i en positiv riktning, säger ­Hong Ngo-Aandal.