Blå Station lanserar ny miljösatsning

Foto: Blå Station

I Blå Stationsstörsta enskilda satsning på miljöcertifiering hittills har de certifierat hela 9 produktfamiljer på en gång med UL GREENGUARD Gold. Det är den högsta klassificeringen när det gäller utsläpp av skadliga ämnen, så dessa produkter är det bästa valen för en sund och hälsosam inomhusmiljö.

Produkter som tilldelas UL GREENGUARD certifikat är vetenskapligt bevisade att uppfylla några av världens strängaste kemiska utsläppsstandarder, vilket bidrar till att minska risken för kemisk exponering och luftföroreningar inomhus.

I ett steg vidare inkluderar UL GREENGUARD Gold certifieringen hälsobaserade kriterier för ytterligare kemikalier och kräver också lägre totala VOC-utsläppsnivåer. Detta för att säkerställa att produkten är lämpliga för användning i miljöer som skolor och sjukvårdsanläggningar.