Baux höjer rösten för akustik, färg och form

Foto: BAUX

Människans vardagsmiljö har bevisligen en stor inverkan på vårt välmående. Dagens intensiva och ofta högljudda arbetsmiljöer kan få både psykologiska och fysiologiska konsekvenser. BAUX vill därför skapa en större diskussion kring detta genom sina tre hörnstenar: akustik, färg och form.

Forskning har bevisat att höga ljudnivåer och buller bidrar till en skadlig miljö, något som BAUX belyser i sin akustikbibel Book of Acoustics, som lanserades under Stockholm Design Week 2020. Med sina ljudabsorberande paneler vill BAUX reducera ljudnivån, och på så sätt bidra till människors välmående. Lägre blodtryck, mindre stress och bättre sömn är bara några av de många positiva effekter som en akustiskt harmonisk miljö kan bidra till.

Lekfulla färger och former är också något som ligger BAUX varmt om hjärtat. Verktyget BAUX Architect Toolbox, ger möjligheter att utforma både privata och offentliga miljöer utifrån deras individuella förutsättningar och de mål arkitekten har. 

– För oss är det viktigt att vi kan erbjuda produkter som passar in på många platser. Detta gör vi genom ett produktsortiment som ger stor frihet – ett ramverk av färger och former som kan kombineras i oändlighet av kreatörer som exempelvis arkitekter, inredare och designers, säger John Löfgren, medgrundare av BAUX samt Creative Director på designstudion Form Us With Love. 

Det finns få formler som gör att färg och form blir tilltalande för alla, därför använder BAUX och Form Us With Love sig av flera olika metoder som kombineras för att lösa uppgiften. Detta kan vara att förstå sammanhang, tidigare erfarenheter, litteratur, referenser, intervjuer och platsspecifika undersökningar. Slutmålet är att skapa en balanserad plats för reflektion, ökad kreativitet och lugn som ökar förutsättningarna för ett bättre välmående. 

– BAUX har sedan starten strävat efter att skapa välmående genom att rama in akustik. Att göra detta på ett sätt som också tilltalar oss rent visuellt tror vi är kombinationen som särskiljer oss i segmentet, säger Fredrik Franzon, VD och medgrundare av BAUX.