Kontorsdesign för social distansering

Foto: Interface

Interface konceptdesignteam har tagit fram konceptet ”Designing for Distance”, som kan vara till hjälp för de arbetsplatser som önskar möta behovet av social distansering för nya och befintliga lokaler. För även om det är svårt att veta vad effekten av coronaviruset kommer att betyda, är det troliga att när vi går tillbaka till våra arbetsplatser, kommer se ett ökat fokus på att hålla ett säkert avstånd mellan människor även i dessa miljöer.

När vi kommer ut på andra sidan av pandemin kommer design att kunna spela en stor roll när alla aspekter ska tillgodoses på arbetsplatsen. För när allt kommer omkring är designers de ultimata problemlösarna.

– Konceptet Designing for Distance, som funnits tillgängligt för våra kunder sedan drygt en månad tillbaka, är ett direkt svar för att möta deras behov när de är på väg ur lockdown. Vårt Concept Design-team arbetar med en design där golvet spelar en viktig roll för att signalera, informera och påminna om att hålla ett säkert avstånd. För våra kunder innebär det ett kostnadseffektivt alternativ, då ett helt golv inte behöver bytas ut. Utan det räcker med att uppdatera där det behövs, så länge det behövs, för att hålla ett säkert avstånd till kollegor och besökare på arbetsplatsen, säger Helmich Jousma, teamleader för Concept Design på Interface.

Behovet av social distansering kontra kontakt och samarbete kollegor emellan kräver ett visst nytänkande och omplanering kring utformningen av arbetsplatsen. Det är cirka två meters avstånd som gäller enligt myndigheternas rekommendation, vilket är tillräckligt för att fortsatt kunna interagera med kollegorna. Människor är sociala varelser, så hur kan modulära golv underlätta interaktion samtidigt som säkerheten är viktig i designlösningen?

Ett golv kan förutom att underlätta navigering i lokalen även tjäna ett större syfte genom att påverka vårt beteende. Exempelvis genom att värna om sig själv och andra, genom att påminnas om att hålla avståndet.

Golvet är ett stort designelement som kan forma vår uppfattning, upplevelse och beteende. Golvdesign används redan idag för estetik, information och vägvisning men kommer framöver även ha en viktig funktion när kommer till säkerhet. När vi omvärderar de sociala normerna kan visuella påminnelser i golvet hjälpa oss att hålla de sociala kontakterna på ett säkert avstånd. I en korridor är det till exempel möjligt att skapa tydliga vägvisningssystem för att underlätta rörelsemönstret i lokalen. På mer öppna ytor kan golvet tillsammans med möbler skapa tydliga zoner.

Det modulära golvets flexibilitet och mångsidighet, gör att det enkelt går att ta fram avgränsningar genom linjer, färg, mönster och utformning – som kan vara mycket tydliga eller mer subtila.