Vestre och Bjarke Ingels Group skapar toppmodern möbelfabrik i Norge

Foto: Vestre

Den norska möbeltillverkaren Vestre har möblerat både Hornsbergs strandpark i Stockholm och Times Square i New York. Nu ska familjeföretaget bygga världens mest miljövänliga möbelfabrik, The Plus, i Magnor i norska Innlandet. Det här blir den största enskilda investeringen i norsk möbelindustri på flera decennier. Fabriken, som har designats av den världsberömda arkitektbyrån Bjarke Ingels Group (BIG), kommer att bli ett globalt skyltfönster för hållbar och högeffektiv tillverkning.

– Vestre ska bli världens mest hållbara möbeltillverkare, och ett viktigt steg mot att uppnå detta är att bygga fabriken The Plus. Genom banbrytande teknik och skandinaviskt samarbete kan vi producera snabbare och grönare än någonsin och på så sätt trygga vår globala konkurrenskraft, säger Vestres vd, Jan Christian Vestre.

Investeringen är på närmare 300 miljoner kronor, och byggstarten planeras redan till efter sommaren. Helelektriska Tesla-lastbilar ska gå mellan dagens fabrik i svenska Torsby och den nya i norska Magnor.
The Plus blir Nordens första industribyggnad som uppnår den allra högsta miljöklassificeringen, BREEAM Outstanding, bland annat genom användning av massivt trä och utsläppsfri byggarbetsplats.

– De människoskapade klimatförändringarna är vår tids största utmaning. Jag hävdar bestämt att alla kan rädda världen lite grann. Hur hållbara vi är, är ett resultat av valen vi gör, säger Vestre, som vill inspirera fler till att medverka till den gröna omställningen.

Möbelfabriken ska använda sig av fler Industri 4.0-lösningar, som exempelvis smarta robotar, självkörande truckar och att hela fabriken ska kunna styras med surfplatta. Som en förutsättning för mer miljövänlig tillverkning är allt baserat på förnybar och ren energi. Fabriken kommer att vare ”Paris Proof”, det vill säga att den har minst 50 procent lägre växthusgasutsläpp än ett motsvarande konventionellt projekt.

Hela Vestres verksamhet är kopplad till 9 av FN:s 17 hållbarhetsmål. Det 12:e målet handlar om an

Genom sina möbler vill Vestre skapa platser där människor kan träffas oavsett sociala, kulturella och ekonomiska skillnader. När människor möts uppstår tillit och gemenskap. Detta har också varit en grundläggande princip när den välrenommerade arkitektbyrån Bjarke Ingels Group (BIG) har designat The Plus.svarig förbrukning och produktion. För Vestre innebär detta att det inte ska tillverkas någonting som går sönder. Därför utfärdar företaget livstidsgaranti mot rost, och om något behöver repareras så garanterar Vestre reservdelar utan tidsbegränsning.

Den transparens och kunskap kring hållbarhet och god design som Vestre förkroppsligar, tillsammans med den spetskompetensen inom arkitektur som Bjarke Ingels Group besitter, ger The Plus optimala förutsättningar att förena skandinavisk minimalism med den absolut främsta innovationen inom arkitektur, industri och hållbarhet.

– Vi har designat en enkel geometri som fördelar massan i fyra huvudsakliga riktningar, för att skapa en känsla av att hela tiden befinna sig i skogen och samtidigt åstadkomma ett rationellt tillverkningsflöde i fabriken. Den mittre delen av The Plus bildar ett effektivt logistiknav och en mötesplats för anställda och besökare, vilket ger maximal öppenhet, säger Bjarke Ingels.