Ljusa färger och tydliga vägvisare på nya flygplatsen BER:s järnvägsstation terminal 5

Nya färgglada riktningsskyltar på väggarna i gångtunneln och i in- och utgångarna gör det lättare för passagerarna att intuitivt orientera sig. Foto: DB AG/Theresa Beidoun.

Trevligt, skönare, Schönefeld! Strax efter öppnandet av Berlin-Brandenburgs nya flygplatstågstation med beteckningen  BER Terminal 1-2, får även tågstationen i den gamla flygplatsen Schönefeld en betydligt skönare interiör.

Tyska tågoperatören Deutsche Bahn (DB) håller på att göra flygplatsen BER:s järnvägsstation vid Terminal 5 (Schönefeld) mer attraktiv.

Nya färgglada riktningsskyltar på väggarna i gångtunneln och i in- och utgångarna gör det lättare för passagerarna att intuitivt orientera sig. I synnerhet kommer gångarna under jorden att moderniseras och gestaltas vänligare tack vare det nya färgkonceptet.

- Vi investerar cirka 1 miljon euro för att våra passagerare ska kunna känna sig mer bekväma på denna plats igen. Cirka 24 500 människor använder stationen varje dag för att komma påstigning, byte av yåg och för avstigning och i framtiden kommer de att bli ännu fler. som använder stationen. Tågstationen i Schönefeld förblir en viktig länk mellan den nya tågstationen BER  och staden Berlin, säger Cornelia Kadatz, ansvarig stationschef.

Att vänta på ett tåg på tågstationen BER -Terminal 5 blir också trevligare. Deutsche Bahn utrustar plattformarna med modernare bänkar för väntande passagerare, möbler som kännetecknas av gladare färger.

- Fotgängarnas gångvägar kommer att förses med bättre information i framtiden. Dessutom förbättras WLAN-täckningen, säger Kadatz.

Totalt investerar DB cirka 850 000 euro i modernisering. Till detta kommer cirka 200 000 euro från den federala regeringens omedelbara program för attraktivare tågstationer.