Tidstypiska Kök & Bad 1880–2000 - Årets bok 2020

Vinnaren av Årets bok utsågs till ”Tidstypiska Kök & Bad 1880–2000” skriven av Cecilia Björk, Gustav Bergström och Laila Reppen. Juryn korade en vinnare bland tre nominerade böcker, alla utgivna av Svensk Byggtjänst under 2020.

Varje år utses en av Svensk Byggtjänsts egenproducerade böcker till Årets bok av en jury bestående av representanter från byggbranschen. År 2020 nominerades tre böcker där ”Tidstypiska Kök & Bad 1880–2000” skriven av Cecilia Björk, Gustav Bergström och Laila Reppen, tog hem titeln Årets bok.

Boken tar med läsaren på en tidsresa från slutet av 1800-talet till början av 2000-talet och ger en illustrativ bild av standard- och stilutvecklingen av kök och badrum i Sveriges flerbostadshus och småhus. Skildringen tar sin början under 1880-talet när många städer växer kraftigt i industrialiseringens spår. 120 år senare är hög standard i hemmen en självklarhet och många kök och badrum rivs ut och byggs om, långt innan det är tekniskt nödvändigt. 

 

bild
Bild: Svensk Byggtjänst

Juryns motivering:

"En folkbildande bok om de rum vi använder allra mest i våra hem. Våra kök och badrum har förändrats på ett genomgripande sätt och speglar utvecklingen i samhället och i hemmen. På ett pedagogiskt sätt anges vad som är kännetecknande för varje tidsperiod med hjälp av uppställningsritningar och bilder som också visar värdet i det som finns, och har funnits, i våra kök och badrum. Författarna förklarar på ett drivet sätt och med ett ledigt språk alltifrån bakgrunden till serveringsrummen till utvecklingen av sparksocklar och redovisar såväl banbrytande idéer om gungbadkar som praktiska duschkabiner. Detta är en bok för alla!” 

Årets bok arrangeras för tredje året i rad och i år korades vinnaren av en jury bestående av följande personer från byggbranschen:

Viktoria Edelman
Viktoria är advokat och delägare på AG Advokat som är inriktad mot bygg- och fastighetsbranschen. Hon arbetar sedan snart 20 år med entreprenadrätt, offentlig upphandling och tvistelösning och är också flitigt anlitad som föreläsare inom entreprenadrätt. Hon är också medförfattare till boken Entreprenörens aviseringsplikt.

Lars Kaijser
Lars är informatör för Bygginfo på Svensk Byggtjänst och levererar kvartalsmässigt skräddarsydda och uppdaterade nyheter från samhällsbyggnadssektorn inom bevakningsområdet husbyggnad och förvaltning. Han är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH och har ett starkt intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor.

Herman Arfwedson
Herman är arkitekt SAR/MSA på arkitektbyrån Andersson Arfwedson som han driver tillsammans med Ola Andersson. Han har examen både från arkitektprogrammet på KTH och samhällsplanerarprogrammet på Stockholms universitet. Herman har bland annat arbetat med stadsutvecklingen av Solna City, inredning och ombyggnad av kontoret för HSB Norra Storstockholm samt översiktsplanen för Umeås centrala delar.

Rikard Silverfur
Rikard arbetar som chef för Utveckling & Hållbarhet på branschorganisationen Fastighetsägarna Sverige. Rikard är civilingenjör inom väg- och vattenbyggnad från KTH, och har bred erfarenhet som konsult och byggherre samt av kommunal förvaltning och standardisering.