Utställning - Jäkla kritiker!

Jävla kritiker! 2020, Tv: Parlour av Element, Th: Dubbeltgymnasiet av Leth & Gory.

Jävla kritiker! – En utställning med sex arkitekturexperiment som undersöker språk, form, konstruktion och kritik. Utställningen är en hyllning till kritiken och ett initiativ till att på nytt vitalisera arkitekturkritiken. Utställningen inleder en diskussion om arkitekturkritikens roll i en nordisk kontext.

I Jävla kritiker! har sex arkitekturkritiker – två från Sverige, två från Danmark och två från Norge – lämnat kritik på en fiktiv byggnad skapad utifrån skribentens egen fantasi och idévärld. Därefter har sex arkitektkontor – också två från varje land – fått i uppgift att tolka och gestalta den skrivna kritiken i form av en modell. Gestaltningarna och texterna presenteras i utställningen som sex experiment vilka undersöker och rör sig mellan språk, text, kritik och arkitektur.

Utställningen lyfter frågor så som: Hur kan vi stärka kritikens betydelse inom arkitekturdisciplinen? Vilken roll kan kritiken spela i framtiden? Hur definieras förhållandet mellan kritik och konstnärlig frihet? Kan vi etablera en gemensam nordisk arkitekturkritik? Frågeställningarna är inte nödvändigtvis tänkta att besvaras utan vill istället öppna upp för en debatt om arkitektur och arkitekturkritik.

För att diskutera kvalitet inom arkitektur krävs ett gemenast språk som finner sin form genom kritiken. Jävla kritiker! vill därför skapa en arena för dialog om arkitekturkritikens kvaliteter, möjligheter och framtid. 

Jävla kritiker! har tidigare visats på Rom for Kunst og Arkitektur i Oslo våren 2020 och hösten 2021 reser utställningen vidare till Köpenhamn.

Utställningen visas 13 mars – 18 april, 2021.
Projektrummen, Färgfabriken.