The Future Laboratory och AXOR - idéer, insikter och inspiration för framtidens städer

I samarbete med The Future Laboratory från London, ett av de ledande konsultföretagen inom framtidsforskning, kan AXOR avslöja de viktigaste effekterna av urbanisering. Bild: AXOR

Tillsammans med det Londonbaserade futuresinstitutet The Future Laboratory ägnar sig AXOR åt ämnet "Compact Luxury" och undersöker megatrenden urbanisering: Att människor i allt högre utsträckning vill bosätta sig i städer. Syftet är att bjuda in arkitekter och inredningsarkitekter till att utbyta idéer, insikter och inspiration för att hitta en ny innebörd av vad som är lyx i stadsmiljön.

År 2050 kommer två av tre människor att bo i en megastad. Men även i mindre städer innebär den snabba urbaniseringen att bostäderna blir mindre, medan invånarnas krav på livskvaliteten i bostäderna ökar: Rummens funktioner såväl som inredningen förändras. Som en privat oas mitt i en hektisk stad ska hemmet inte bara ge plats för socialt umgänge, utan även utrymme för egen återhämtning. Därmed flyttas fokus till de personliga utrymmena där man kan dra sig tillbaka, hitta sig själv och hämta ny energi – till exempel i badrummet.

"Vad kan arkitekter och inredningsarkitekter göra för att inte bara optimera utrymmen som badrummet utan även uppgradera dem? För att fylla dem med personlighet, mening och själ? För att skapa det som individen uppfattar som lyx? Det är frågeställningar vi utforskar i det här projektet,” säger AXORs marknadschef Anke Sohn.

Ny rapport om Compact Luxury-tendenser

Lösningarna är mångsidiga, men en sak är säker: Den nya urbana lyxen mäts inte bara i kvadratmeter. Den förmedlas genom arketypisk design, som är tidlös, uttrycker personlighet och uppfyller en önskan om att leva medvetet, holistiskt och harmoniskt. Det avspeglar sig i kvaliteten på ens fritid, tillfredsställelse med personliga ritualer och den känsla av välbefinnande det skapar. 

I samarbete med The Future Laboratory från London, ett av de ledande konsultföretagen inom framtidsforskning, kan AXOR avslöja de viktigaste effekterna av urbanisering, som har en betydande och varaktig inverkan på hur vi ser på de allt mindre bostäderna i framtidens städer. Denna Compact Luxury-rapport presenterar tre huvudtrender inom Compact Luxury:

Bo frigjort: Bland konsumenterna finns en önskan om att sudda ut gränserna och ha större flexibilitet. 

Immateriella rikedomar: Konsumenterna ger avkall på traditionella välståndsmarkörer och föredrar istället immateriella former av lyx. 

Medvetet välbefinnande: Konsumenternas tankar om att bo urbant skapar en önskan om utrymmen som bidrar till både individuellt och gemensamt välbefinnande.

Rapporten kan laddas ner HÄR!