Åke Sundvall Holding AB har gått in som storägare i Design House Stockholm

Foto: Design House Stockholm

Design House Stockholm har sedan starten 1992 fungerat som ett förlagshus för design. Idag har företaget fler än sextiotalet formgivare som bidrar med en innovativ och nytänkande skandinavisk design som företaget producerar och distribuerar över hela världen. Företaget har under de senaste åren vuxit starkt på exportmarknaderna, inte minst i USA. Hälften av försäljningen sker idag via digitala marknadsplatser.

Åke Sundvall Holding AB investerar i noterade och onoterade bolag och har under en längre tid följt Design House Stockholms fina utveckling. När Design House Stockholm började leta efter nya delägare fick Åke Sundvall möjlighet att vara med på den framtida resan.

bild
Foto: Design House Stockholm

- Vi ser stor potential i Design House Stockholm att kunna växa starkt. Intresset för skandinavisk design är stort världen över och företaget har ett väl etablerat renommé och nätverk. Nu ska företaget ta nästa steg i sin tillväxtresa och vi ser fram emot att bidra i denna utveckling, säger Göran och Bengt Sundvall, ägare av Åke Sundvall Holding AB.

-  Med Åke Sundvall Holding AB får Design House Stockholm ett bredare ägande och står tillsammans med vår nye VD Daniel Hansson väl rustat inför framtida utmaningar, säger Anders Färdig, grundare av Design House Stockholm. Efter 30 år vid rodret är det tid att låta företaget växa sig ännu större med en ännu bredare kollektion av designprodukter för både hem och offentlig miljö.

Investeringen i Design House Stockholm faller väl in i Åke Sundvalls strävan att tillföra staden hus med bra arkitektur, design och kvalitéer som sätter prägel på kvarter och får människor att trivas.